Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Zamknięcie przyjmowania wniosków w 2021 r. w ramach programu Open Science

Open Science

Informujemy, że pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie artykułów w czasopismach w ramach tegorocznej edycji programu Open Science do końca listopada 2021 r.

Ponowne otwarcie programu (start kolejnej edycji) nastąpi w I kwartale 2022 roku.