Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Konkurs na granty rektorskie dla kół naukowych

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski. Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów.

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2021 r.

Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie w 2021 roku nie mogą przekroczyć 30 tys. zł, w ramach jednego projektu, a realizacja grantu musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 roku (aktualizacja: Termin zakończenia realizacji grantu ustala się na dzień 30 czerwca 2022 roku zgodnie z decyzją nr 200/2021 Rektora PW.).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (wniosek, porozumienia i protokół oceny) >>>