Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

Trwa nabór do II edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych”

Data publikacji: 09.02.2024

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Szukasz dodatkowych możliwości rozwoju swojej kariery akademickiej, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej? Do 15 marca trwa nabór do konkursu „Najlepsi z Najlepszych”, który skupia się na udzieleniu zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych, młodych pracowników Politechniki Warszawskiej.

Wirtualna rzeczywistość pomaga w badaniach nad prototypem wyrzutni magnetycznej BSP

Data publikacji: 06.02.2024

Prototyp wyrzutni magnetycznej BSP.

W latach 2011-2014 prof. Krzysztof Sibilski wraz z zespołem badawczym opracował prototyp innowacyjnej wyrzutni dla bezzałogowych statków powietrznych (BSP), która wykorzystuje pasywne zawieszenie magnetyczne. Kontynuując tę pracę jego córka, dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz, pod kierunkiem prof. Edyty Ładyżyńskiej-Kozdraś broni tytuł doktora oraz współrealizuje projekt wirtualnego modelu wyrzutni, zwiększając szansę na jej spopularyzowanie.

Kolejne seminarium POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka

Data publikacji: 05.02.2024

Zdjęcie przedstawia robota.

Zapraszamy na IV seminarium Centrum Badawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Robotyka. Podczas seminarium będzie można zapoznać się z projektami realizowanymi w ramach konkursów: SziR-2, SzIR-3 oraz Young PW.

Wkrótce wystartuje Program Mentoringu Projektowego PW

Data publikacji: 02.02.2024

Zdjęcie przedstawia mur.

Celem Programu jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych, zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie poziomu realizacji projektów. Cel ten chcemy osiągać dzięki stworzonemu kanałowi komunikacji i współpracy pomiędzy doświadczonymi w realizacji projektów pracownikami Uczelni, zwanymi dalej „mentorami”, i pracownikami oraz doktorantami starającymi się o granty lub je realizującymi. 

Powstał fundusz venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory

Data publikacji: 01.02.2024

Uroczysta inauguracja działalności funduszu odbyła się 31 stycznia na Politechnice Warszawskiej

Działalność zaczyna WUT IF – pierwszy w Polsce fundusz venture capital założony przez uczelnię publiczną – Politechnikę Warszawską przy współudziale doświadczonego zespołu ekspertów. Fundusz powstał w ramach realizacji zadań programu IDUB.

Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji już działa!

Data publikacji: 30.01.2024

Zdjęcie przedstawia osoby, które uczestniczyły w uroczystym otwarciu laboratorium.

Pracownia mieści się w sali 32A w Gmachu Głównym PW. Powstała z inicjatywy dwóch wydziałów: Geodezji i Kartografii oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Realizacja ich pomysłu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków IDUB (grant dydaktyczny).

Inauguracja działalności funduszu Warsaw University of Technology Investment Factory

Data publikacji: 30.01.2024

Logo

Zapraszamy na uroczyste otwarcie funduszu venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory (WUT IF). 

Ewaluacja śródokresowa programu IDUB na PW

Data publikacji: 25.01.2024

Zdjęcie przedstawiające mur.

Po przeanalizowaniu raportu samooceny oraz wizytacji ekspertów, Politechnika Warszawska otrzymała pozytywną ocenę.

Polska Konferencja Sztucznej Inteligencji na PW

Data publikacji: 23.01.2024

Zdjęcie przedstawia budynek Wydziału MiNI PW.

Zapraszamy na jedno z największych w Polsce wydarzeń naukowo-biznesowych poświęconych Sztucznej Inteligencji, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2024 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Badania, które pozwolą lepiej zrozumieć proces zarastania tętnic

Data publikacji: 15.01.2024

Dr inż. Krzysztof Wojtas

Pomysł naukowców z PW pomoże oszacować ryzyko i szybkość zarastania tętnic oraz ryzyko hemolizy przy chorobie wieńcowej. Projekt zakłada stworzenie trójwymiarowych modeli, odzwierciedlających geometrie tętnic, na podstawie danych tomografii komputerowej.

Wykorzystują wirtualną rzeczywistość w rehabilitacji

Data publikacji: 21.12.2023

Zrzut z aplikacji.

W ramach konkursu CyberSummer@WUT-3 Stanisław Tabisz, student Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, przygotował element oprogramowania VR wykorzystywanego w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Glosariusz PW

Data publikacji: 21.12.2023

Zdjęcie przedstawia dłonie na klawiaturze.

Zapraszamy na stronę Glosariusza PW – bazy terminów w języku polskim i angielskim, najczęściej używanych w naszej Uczelni. 

Pd meds wśród najlepszych warszawskich startupów 2023 r.

Data publikacji: 14.12.2023

Zwycięzcy 10. edycji Warsaw Booster, fot. um.warszawa.pl

Wyłoniono zwycięzców 10. edycji miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster.

Nasi naukowcy wśród Innowatorów Mazowsza

Data publikacji: 04.12.2023

Laureaci Innowatora Mazowsza

W konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego kapituła doceniła m.in. naukowców związanych z programem IDUB.

Pracowali nad zwiększeniem dokładności wyznaczania pozycji

Data publikacji: 01.12.2023

Zdjęcie generatora sygnału Spirent GSS9000

Czy można zapobiec zakłóceniom sygnału, co wpływa na jakość wyznaczania pozycji m.in. samochodów autonomicznych? Nad tego typu rozwiązaniami pracowali naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 30.11.2023

Dr inż. Anna Kalbarczyk przy pracy.

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB. 

mój.KAMPUS.PW - wypełnij ankietę!

Data publikacji: 30.11.2023

Grafika zachęcająca do wypełnienia ankiety.

Wydział Architektury zaprasza do wypełnienia ankiety w ramach projektu KAMPUS.PW. Zebrane dzięki niej dane mają posłużyć do zdefiniowania potrzeb oraz zebrania opinii na temat kampusu Politechniki Warszawskiej. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do prac nad strategią rozwoju Kampusu PW, której opracowania podjął się zespół pracowników Wydziału Architektury.

Stypendium im. Profesora Mieczysława Chorążego dla badaczki z PW

Data publikacji: 30.11.2023

Anna Sobiepanek

Dr inż. Anna Sobiepanek z Wydziału Chemicznego PW otrzymała prestiżowe stypendium. W ten sposób badaczka została wyróżniona za swoje badania nad rakiem.

Seminarium: BIOTECHMED-2

Data publikacji: 27.11.2023

Zdjęcie przedstawia mikroskop

Zapraszamy na seminarium poświęcone odbiorom grantów BIOTECHMED-2.

Naukowcy randkowali z dziennikarzami

Data publikacji: 21.11.2023

Zdjęcie przedstawia uczestników szybkich randek.

Najpierw szkolili się z kontaktów z mediami i ćwiczyli występowanie przed kamerą, następnie spotkali się z dziennikarzami, aby w ciągu 7 minut opowiedzieć im o swoich badaniach. Politechniczni naukowcy wzięli udział w pierwszej na Politechnice Warszawskiej edycji Szybkich Randek Naukowo-Dziennikarskich, która odbyła się 16 listopada.

Nagroda Naukowa im. Mieczysława Mąkoszy dla naukowca z PW

Data publikacji: 21.11.2023

Zdjęcie przedstawia dra hab. inż. Artur Kasprzak

Dr hab. inż. Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego PW laureatem Nagrody Naukowej im. Mieczysława Mąkoszy. Na początku stycznia 2024 r. naukowiec wygłosi wykład okolicznościowy w Auli Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Czy ciepło ze ścieków może ogrzewać budynki? - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 21.11.2023

logo podcastu

Prof. Apoloniusz Kodura opowiada o możliwości wykorzystania kolektorów ściekowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Politechniki Warszawskiej do odzysku ciepła. Pierwszy etap prac jest już zakończony. Właśnie rozpoczął się drugi, w którym zostanie wybudowana instalacja. Odzyskane ciepło będzie wykorzystane na potrzeby przygotowania ciepłej wody w domach studenckich przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

Pomysł naszych naukowców na udoskonalenie sensorów naskórnych

Data publikacji: 15.11.2023

Zdjęcie przedstawia elektrody z polimerowymi membranami referencyjnymi, używane do badania wpływu rodzaju cieczy jonowej na stabilność potencjału.

Tatuaż, który monitoruje zdrowie pacjenta? Brzmi egzotycznie, ale nie dla naukowców z Wydziału Chemicznego PW, którzy w ramach grantu BIOTECHEMED-2 pracowali nad stworzeniem elektrody odniesienia do „elektronicznego tatuażu”, czyli nieinwazyjnego urządzenia analitycznego z czujnikami umieszczonymi na jego powierzchni.

Seminarium oraz wystawa jaki.KAMPUS.PW

Data publikacji: 13.11.2023

Gmach Główny PW

Kampus Politechniki Warszawskiej, czyli jaki? Zapraszamy na wydarzenie inaugurujące prace nad strategią rozwoju kampusu Politechniki Warszawskiej.

Startuje IV edycja badania satysfakcji pracowników PW!

Data publikacji: 07.11.2023

Grafika dot. badania satysfakcji

Dział Analiz Strategicznych serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji „Badania obopólnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW”, w ramach którego pracownicy PW już po raz czwarty proszeni są o ocenę różnych aspektów pracy i współpracy na PW. Badanie realizowane jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.