Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

POSTDOC PW I

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych. 

Termin składania wniosków w I naborze upływa 7 czerwca 2021 r. Kolejne nabory będą ogłaszane przez kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB w porozumieniu z Radami Naukowymi CB POB (w miarę dostępności środków).

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online. WAŻNE: dokumenty należy wcześniej podpisać i zeskanować, a następnie wysłać (kliknij)

Dodatkowo:

English wersion >>>