Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu YOUNG PW II [aktualizacja]

56 wniosków otrzymało finansowanie.

Zdjęcie przedstawia 4 osoby.