Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB. 

Dr inż. Anna Kalbarczyk przy pracy.

Dr inż. Anna Kalbarczyk przy pracy.

— Poprzez interdyscyplinarne zajęcia z zakresu wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych chcemy pomóc studentom rozwijać umiejętności praktyczne i wspierać innowacyjne myślenie — mówi dr inż. Anna Kalbarczyk. — Stanowiska pomiarowe umożliwią prowadzenie różnorodnych i unikalnych eksperymentów oraz realizację własnych projektów. Studenci będą mogli samodzielnie dobierać narzędzia pomiarowe w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu praktycznego — podkreśla pomysłodawczyni projektu.

Pozostała część artykułu dostępna jest na stronie fizyka.pw.edu.pl.