Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

ERC Advanced Grant dla naukowca z Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 11.04.2024

Dotychczas wyróżnienie otrzymało tylko 9 polskich naukowców

Case study: Wykorzystanie ciepła nieoczyszczonych ścieków komunalnych do ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Data publikacji: 08.04.2024

Zdjęcie przedstawia osobę piszącą na klawiaturze laptopa.

W najnowszym numerze czasopisma Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nasi naukowcy piszą o możliwości wykorzystania energii cieplnej ze ścieków do ogrzania wybranych uczelnianych budynków. Naukowcy realizują swój projekt w ramach konkursu STRATEG PW.

Siedmiu laureatów konkursu ENERGYTECHDEMO

Data publikacji: 04.04.2024

System do zarządzania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych oraz ko-elektrolizer wysokotemperaturowy zintegrowany z wewnętrznym katalizatorem korekcji składu gazu do produkcji paliw syntetycznych - to dwa z siedmiu projektów, które będą realizowane w ramach grantów otrzymanych w konkursie ENERGYTECHDEMO.

Jaki kampus PW? Otwarty, spójny, elastyczny, służący współpracy i różnorodności

Data publikacji: 26.03.2024

Zdjęcie przestawia uczestników warsztatów.

Przez 5 dni intensywnej pracy warsztatowej ponad 200 osób dyskutowało i rysowało możliwe wizje rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Warszawskiej. Wyniki prac warsztatowych opracowują teraz projektanci z zespołu KAMPUS.PW i przedstawią najbardziej prawdopodobne scenariusze przekształceń obiektów i terenów Politechniki.

Co jedzą mikroorganizmy? - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 22.03.2024

Na zdjęciu od lewej: Bartłomiej Łuszczuk i Dariusz Aksamit.

Bartłomiej Łuszczuk z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion opowiada o pracach nad stworzeniem rozwiązania technologicznego, które pozwoli na opracowanie procesu oczyszczania, a w zasadzie odzysku metali ziem rzadkich z fotowoltaiki. W swoim projekcie studenci z KN Herbion wykorzystują bakterie.

Kolejne edycje konkursu STRATEG PW - Zrównoważony rozwój kampusu PW oraz Inteligentny kampus PW

Data publikacji: 15.03.2024

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Do 2 kwietnia br. można złożyć wnioski w dwóch edycjach konkursu STRATEG PW, którego celem jest wytworzenie i wdrożenie rozwiązań rozwojowych poprawiających efektywność funkcjonowania Politechniki Warszawskiej.

nasz.KAMPUS.PW – otwarte warsztaty projektowe

Data publikacji: 06.03.2024

Grafika informująca o warsztatach.

Każda z części kampusu Politechniki powinna spełniać wysokie standardy zagospodarowania, odpowiadające znaczeniu i ambicjom Uczelni. Jednocześnie, wszystkie elementy powinny być jak najlepiej powiązane między sobą i harmonijnie włączone w strukturę przestrzenną miasta. Nad tym złożonym zadaniem pochylą się uczestnicy otwartych warsztatów nasz.KAMPUS.PW, podczas których władze, wykładowcy, pracownicy, doktoranci, studenci i mieszkańcy wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie jak powinien wyglądać nasz kampus w przyszłości. Nad wszystkim będą czuwali doświadczeni projektanci.

Studenckie prace nad platformą do uniwersalnego umieszczania satelitów na orbicie okołoziemskiej - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 26.02.2024

Logo podcastu

Prof. Jan Kindracki, opiekun Studenckiego Koła Astronautycznego PW, opowiada o grancie rektorskim dla koła naukowego pt. Badanie orbitalnych platform do uniwersalnego umieszczania satelitów na orbicie okołoziemskiej. Podczas rozmowy prof. Kindracki opowiada szerzej o pracach studentów nad satelitami typu CubeSat, czyli PW-Satami.

Staż zagraniczny w ramach „Najlepsi z najlepszych PW”

Data publikacji: 23.02.2024

Dr inż. Patrycja Baranowska

Wśród laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” znalazło się aż 4 pracowników CEZAMAT PW. Dzięki temu konkursowi dr inż. Patrycja Baranowska z Działu Biotechnologii Medycznej mogła wziąć udział w trzymiesięcznym stażu w Instytucie Bioinżynierii Katalonii (Institute for Bioengineering of Catalonia, IBEC) w grupie Nanobioengineering.

Trwa nabór do II edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych”

Data publikacji: 09.02.2024

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Szukasz dodatkowych możliwości rozwoju swojej kariery akademickiej, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej? Do 15 marca trwa nabór do konkursu „Najlepsi z Najlepszych”, który skupia się na udzieleniu zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych, młodych pracowników Politechniki Warszawskiej.

Wirtualna rzeczywistość pomaga w badaniach nad prototypem wyrzutni magnetycznej BSP

Data publikacji: 06.02.2024

Prototyp wyrzutni magnetycznej BSP.

W latach 2011-2014 prof. Krzysztof Sibilski wraz z zespołem badawczym opracował prototyp innowacyjnej wyrzutni dla bezzałogowych statków powietrznych (BSP), która wykorzystuje pasywne zawieszenie magnetyczne. Kontynuując tę pracę jego córka, dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz, pod kierunkiem prof. Edyty Ładyżyńskiej-Kozdraś broni tytuł doktora oraz współrealizuje projekt wirtualnego modelu wyrzutni, zwiększając szansę na jej spopularyzowanie.

Kolejne seminarium POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka

Data publikacji: 05.02.2024

Zdjęcie przedstawia robota.

Zapraszamy na IV seminarium Centrum Badawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Robotyka. Podczas seminarium będzie można zapoznać się z projektami realizowanymi w ramach konkursów: SziR-2, SzIR-3 oraz Young PW.

Wkrótce wystartuje Program Mentoringu Projektowego PW

Data publikacji: 02.02.2024

Zdjęcie przedstawia mur.

Celem Programu jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych, zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie poziomu realizacji projektów. Cel ten chcemy osiągać dzięki stworzonemu kanałowi komunikacji i współpracy pomiędzy doświadczonymi w realizacji projektów pracownikami Uczelni, zwanymi dalej „mentorami”, i pracownikami oraz doktorantami starającymi się o granty lub je realizującymi. 

Powstał fundusz venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory

Data publikacji: 01.02.2024

Uroczysta inauguracja działalności funduszu odbyła się 31 stycznia na Politechnice Warszawskiej

Działalność zaczyna WUT IF – pierwszy w Polsce fundusz venture capital założony przez uczelnię publiczną – Politechnikę Warszawską przy współudziale doświadczonego zespołu ekspertów. Fundusz powstał w ramach realizacji zadań programu IDUB.

Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji już działa!

Data publikacji: 30.01.2024

Zdjęcie przedstawia osoby, które uczestniczyły w uroczystym otwarciu laboratorium.

Pracownia mieści się w sali 32A w Gmachu Głównym PW. Powstała z inicjatywy dwóch wydziałów: Geodezji i Kartografii oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Realizacja ich pomysłu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków IDUB (grant dydaktyczny).

Inauguracja działalności funduszu Warsaw University of Technology Investment Factory

Data publikacji: 30.01.2024

Logo

Zapraszamy na uroczyste otwarcie funduszu venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory (WUT IF). 

Ewaluacja śródokresowa programu IDUB na PW

Data publikacji: 25.01.2024

Zdjęcie przedstawiające mur.

Po przeanalizowaniu raportu samooceny oraz wizytacji ekspertów, Politechnika Warszawska otrzymała pozytywną ocenę.

Polska Konferencja Sztucznej Inteligencji na PW

Data publikacji: 23.01.2024

Zdjęcie przedstawia budynek Wydziału MiNI PW.

Zapraszamy na jedno z największych w Polsce wydarzeń naukowo-biznesowych poświęconych Sztucznej Inteligencji, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2024 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Badania, które pozwolą lepiej zrozumieć proces zarastania tętnic

Data publikacji: 15.01.2024

Dr inż. Krzysztof Wojtas

Pomysł naukowców z PW pomoże oszacować ryzyko i szybkość zarastania tętnic oraz ryzyko hemolizy przy chorobie wieńcowej. Projekt zakłada stworzenie trójwymiarowych modeli, odzwierciedlających geometrie tętnic, na podstawie danych tomografii komputerowej.

Wykorzystują wirtualną rzeczywistość w rehabilitacji

Data publikacji: 21.12.2023

Zrzut z aplikacji.

W ramach konkursu CyberSummer@WUT-3 Stanisław Tabisz, student Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, przygotował element oprogramowania VR wykorzystywanego w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Glosariusz PW

Data publikacji: 21.12.2023

Zdjęcie przedstawia dłonie na klawiaturze.

Zapraszamy na stronę Glosariusza PW – bazy terminów w języku polskim i angielskim, najczęściej używanych w naszej Uczelni. 

Pd meds wśród najlepszych warszawskich startupów 2023 r.

Data publikacji: 14.12.2023

Zwycięzcy 10. edycji Warsaw Booster, fot. um.warszawa.pl

Wyłoniono zwycięzców 10. edycji miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster.

Nasi naukowcy wśród Innowatorów Mazowsza

Data publikacji: 04.12.2023

Laureaci Innowatora Mazowsza

W konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego kapituła doceniła m.in. naukowców związanych z programem IDUB.

Pracowali nad zwiększeniem dokładności wyznaczania pozycji

Data publikacji: 01.12.2023

Zdjęcie generatora sygnału Spirent GSS9000

Czy można zapobiec zakłóceniom sygnału, co wpływa na jakość wyznaczania pozycji m.in. samochodów autonomicznych? Nad tego typu rozwiązaniami pracowali naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 30.11.2023

Dr inż. Anna Kalbarczyk przy pracy.

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB.