Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

Wyniki konkursu LAB-TECH of Excellence

Data publikacji: 21.06.2022

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 4 wnioski.

Nowa koncepcja materiałów polimerowych przeznaczonych do wytwarzania protez kończyn - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 20.06.2022

Logo podcastu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. dr hab. inż. Joanną Ryszkowską z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na temat materiałów polimerowych przeznaczonych do wytwarzania elementów protez kończyn, z zastosowaniem wybranych technik druku 3D. 

ENERGYEDULAB - konkurs CB POB Konwersja i magazynowanie energii

Data publikacji: 15.06.2022

Konwersja i magazynowanie energii

Termin składania wniosków upływa 22 lipca 2022 r.

Mobility PW II

Data publikacji: 13.06.2022

The photo shows a group of people.

Ruszył nabór do drugiej edycji konkursu Mobility PW. Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Wykorzystanie energii mikrofalowej w reaktorze chemicznym

Data publikacji: 13.06.2022

Zdjęcie przedstawia wnętrze laboratorium.

Naukowcy pracują nad reaktorem chemicznym wyposażonym w inteligentne półprzewodnikowe źródło mocy mikrofalowej dla precyzyjnej kontroli procesu syntezy nanonawozu.

MAT-Lab-1 - nowy konkurs na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej

Data publikacji: 10.06.2022

Zdjęcie przedstawia mikroskop.

Podstawowym celem konkursu jest wsparcie finansowe utworzenia nowej oraz rozwoju obecnej infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań na najwyższym poziomie. 

Finał konkursu MedTech-Athon

Data publikacji: 08.06.2022

Zwycięski zespół Personal-Sensbox (Szymon Baczyński, Dominik Kołodziejek, Kasper Marchlewicz, Monika Nisiewicz, Szymon Baczyński)

Głównym celem MedTech-Athonu było wypracowanie koncepcji praktycznych rozwiązań lub demonstratorów w obszarze medycyny przez doktorantów Politechniki Warszawskiej. 

Produkcja czystego wodoru niskim kosztem?

Data publikacji: 08.06.2022

Od prawej: dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka i mgr inż. Zuzanna Bojarska

Badaczki z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW opracowały technologię, która umożliwi powszechną i mniej kosztowną produkcję wodoru. Wykorzystały do tego disiarczek molibdenu produkowany w reaktorach zderzeniowych i nanomateriały węglowe. Jeden z etapów badań finansowany był z grantu Centrum Badawczego POB Technologie Materiałowe.

Nowe podejście do określania jakości życia w miastach

Data publikacji: 07.06.2022

Przykładowa struktura zabudowy w miastach. Po lewej: zabudowa jednorodzinna, duży udział roślinności. Środek: duży udział zabudowy wielorodzinnej. Z prawej: obszar mieszany, również z obiektami przemysłowymi.

Jednym z ważniejszych zadań samorządów terytorialnych jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości życia. Do jej oceny służą różne parametry i wskaźniki wyznaczane na podstawie danych. Obecnie większość wskaźników, na których opierają się samorządy, jest obliczana na poziomie ogólnokrajowym, co uniemożliwia ich przełożenie na potrzeby lokalnej społeczności. Naukowcy z PW pracują nad opracowaniem nowatorskiej metodyki, która pozwoli na zwiększenie szczegółowości uzyskiwanych wyników, a tym samym na zapewnienie samorządom i mieszkańcom danych tak potrzebnych dla planowania zrównoważonego rozwoju.

Ruszyła kolejna edycja programu Preinkubacji

Data publikacji: 03.06.2022

Grafika przedstawiająca skrót informacji o programie.

Zapraszamy do udziału!

Naukowcy z PW pracują nad zwiększeniem produkcji biogazu

Data publikacji: 30.05.2022

Zdjęcie przedstawia oczyszczalnie ścieków, fot. Pixabay

Choć poszukiwania rozwiązań pozwalających na intensyfikację procesu fermentacji metanowej trwają już od wielu lat, do tej pory nie udało się wyznaczyć metody, która każdorazowo pozytywnie wpływałaby na wzrost produkcji biogazu. Nie wiadomo też czemu tak się dzieje. Wśród osób, które postanowiły to wyjaśnić są również naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Jednoczesny pomiar oddechu, pracy serca i aktywności

Data publikacji: 27.05.2022

Dr inż. Marcel Młyńczak

Na Wydziale Mechatroniki PW powstał Pneumonitor, który pozwala monitorować częstość i głębokość oddechu oraz powiązać je ze zmiennością rytmu serca czy aktywnością osoby badanej. To pierwsze tego typu „mobilne” rozwiązanie przeznaczone do długotrwałej obserwacji.

Nowa edycja konkursu na granty dydaktyczne

Data publikacji: 26.05.2022

Zdjęcie przedstawia rozmawiającą kobietę i mężczyznę.

Maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r.

Ruszyła II edycja konkursu wspierającego rozwój nowoczesnych metod kształcenia

Data publikacji: 24.05.2022

Plakat informacyjny

Do 20 czerwca 2022 r. trwa nabór wniosków.

Sztuczna inteligencja pomoże w projektowaniu domów

Data publikacji: 24.05.2022

Grafy i ich rekonstrukcje

Politechniczni naukowcy pracują nad rozwiązaniem, które umożliwiałoby dla już wykonanej części pewnego projektu (np. budowlanego) w sposób automatyczny generować komplementarną inną część projektu (np. instalacje). Swój projekt realizują w ramach grantu SzIR-2.

Prace nad algorytmami do napędów z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym

Data publikacji: 23.05.2022

Silnik reluktancyjny synchroniczny

Intensywny rozwój elektromobilności, w tym głównie bateryjnych pojazdów elektrycznych, motywuje naukowców, w tym z Politechniki Warszawskiej, do prowadzenia badań w zakresie zastosowania synchronicznych silników reluktancyjnych jako napędów w pojazdach elektrycznych.

Granty wewnętrzne ERC IV

Data publikacji: 18.05.2022

Logo ERC

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023. Granty będę finansowane ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Seminarium online: wyniki badania satysfakcji ze współpracy

Data publikacji: 18.05.2022

Zdjęcie przedstawia rozmawiających mężczyzn.

Zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w seminarium, na którym zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji „Badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi – pracownicy administracji Politechniki Warszawskiej”.

Polsko-hiszpańskie badania nad bateriami litowo-jonowymi

Data publikacji: 18.05.2022

Dr inż. Konrad Kwatek (w środku) z zespołem naukowców z ICM

W ramach programu Mobility PW dr inż. Konrad Kwatek z Wydziału Fizyki PW wyjechał prowadzić badania w Instytucie Materiałoznawstwa w Madrycie. Wyniki jego badań mogą w przyszłości zaowocować zastosowaniem w bateriach litowo-jonowych nowego stałego elektrolitu.

MedTech-Athon – inżynierowie dla medycyny

Data publikacji: 17.05.2022

Logo

Pod koniec maja zespoły złożone z doktorantów zmierzą się z zadaniem stworzenia koncepcji praktycznego rozwiązania i demonstratora z obszaru inżynierii biomedycznej.

I Międzynarodowe Fotoniczne Targi Pracy

Data publikacji: 13.05.2022

Plakat wydarzenia

Już 20 maja 2022 roku w Auli Gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędą się, po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowe Fotoniczne Targi Pracy, które wpisują się w obchody Międzynarodowego Dnia Światła. Na targach obecna będzie delegacja klastra optycznego z Berlina-Brandenburgii.

Podążanie za trendami, czyli utworzenie nowych zajęć w ramach grantu dydaktycznego

Data publikacji: 10.05.2022

Zdjęcie przedstawia studentów w bibliotece.

W ramach grantu dydaktycznego uruchomiono interdyscyplinarne, międzywydziałowe i międzyuczelniane laboratorium w ramach nowo utworzonej na PW specjalności Technologie Konwersji i Akumulacji Energii.

Podwyższenie czułości, selektywności i wiarygodności wyników analiz biochemicznych

Data publikacji: 09.05.2022

Prof. Śmietana wraz z zespołem, zdjęcie CZIiTT PW

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW opracowują nową metodę pomiarową, pozwalającą na uzyskanie wysokoczułych, selektywnych i jednocześnie uniwersalnych rozwiązań czujnikowych i bioczujnikowych. Swoje prace prowadzą w ramach grantu badawczego FOTECH-1.

IDUB wyróżnia najlepszych kandydatów do Szkół Doktorskich

Data publikacji: 05.05.2022

Wspólne zdjęcie uczestników spotkanie.

Prorektor Mariusz Malinowski i prof. Małgorzata Lewandowska spotkali się z najlepszymi kandydatami w rekrutacji do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022 r. 

Nowa edycja konkursu Open Science

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawia dłonie piszące na klawiaturze.

Nabór zgłoszeń odbywa się w sposób ciągły do czasu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.