Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Centra Badawcze POB

Technologie fotoniczne będą skoncentrowane na opracowaniu i badaniu nowej generacji materiałów fotonicznych oraz na rozwijaniu nowoczesnych technologii opartych na wykorzystaniu światła.

Sztuczna inteligencja i robotyka – prace skoncentrują się na przecięciu obszarów sztucznej inteligencji, robotyki i matematyki stosowanej. Celem prac będzie skonstruowanie robota kompana.

Cyberbezpieczeństwo i analiza danych, w tym analiza danych biomedycznych, przetwarzanie BigData i strumieniowa analiza danych, metody uczenia maszynowego, matematyczne podstawy analizy danych.

Biotechnologia i inżynieria biomedyczna w Politechnice Warszawskiej będzie rozwijać nowe metody diagnostyczne w terapii chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza w obszarach onkologii oraz kardiologii.

Technologie materiałowe dotyczą zagadnień z zakresu rozwoju nowych materiałów i technologii o przełomowym znaczeniu dla nauki i gospodarki, w tym nanotechnologii i technologii przyrostowych.

Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu oraz fizyka zderzeń jądrowych, fizyka plazmy, komputery kwantowe, ich elektroniczne, programistyczne, mechaniczne, konstrukcyjne techniki eksperymentalne.

Konwersja i magazynowanie energii dotyczy w szczególności zagadnień z obszaru baterii, ogniw paliwowych, przekształtników energoelektronicznych, fotowoltaiki oraz energetyki słonecznej.