Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Centra Badawcze POB

Technologie fotoniczne
       
Sztuczna inteligencja i robotyka
Cyberbezpieczeństwo i analiza danych
       
Biotechnologia i inżynieria biomedyczna
Technologie materiałowe
       
Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu
Konwersja i magazynowanie energii