Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Doktoranci chętnie korzystają z programu mobilności

W ramach programu mobilności doktorantów Szkół Doktorskich młodzi naukowcy z PW uczestniczą m.in. w zagranicznych konferencjach naukowych.

Doktorantka Julia Wielgórska na "EuChemS Chemistry Congress".

Doktorantka Julia Wielgórska na "EuChemS Chemistry Congress".

Celem programu jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej, m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.

Wśród doktorantów, którzy skorzystali z programu jest mgr inż. Agata Daniszewska, która na początku września prezentowała plakat na konferencji "Graphene Week 2022", która dotyczyła nowych technologii na bazie materiałów dwuwymiarowych.

Agata Daniszewska

Dzięki wsparciu IDUB możliwy był również wyjazd doktoranta Mikołaja Więckowskiego, który na konferencji "European Symposium on Applied Thermodynamics" opowiedział o magazynowaniu energii cieplnej z wykorzystaniem przemian fazowych nowoczesnych materiałów.

Mikołaj Więckowski

Zainteresowanych doktorantów wsparciem finansowym ich mobliności zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu.