Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Druga edycja badania satysfakcji ze współpracy pracowników PW

Poziom satysfakcji ze współpracy pracowników PW w obszarze naukowo-badawczym w 2020 r. wyniósł 64,7%. Aktualnie trwa druga edycja „Badania obopólnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW”, w ramach którego pracownicy PW ponownie proszeni są o ocenę różnych aspektów współpracy na PW. Zgromadzone dane pozwolą ocenić efekty wprowadzanych zmian na PW. Ankietę można wypełnić do 3 kwietnia br.

Plakat przedstawiający informacje dot. przeprowadzanego badania.

Zachęcamy pracowników PW do wzięcia udziału w badaniu! Zaproszenia zostały wysłane na adresy mailowe pracowników PW dostępne w BIP. Jeśli pracownik nie otrzymał zaproszenia może zgłosić chęć udziału w badaniu na adres: Badania.Cziitt@pw.edu.pl.

Na podstawie uzyskanych wyników badania możliwe będzie wdrożenie działań, które odpowiedzą na realne potrzeby pracowników PW w zakresie współpracy.

Badanie pierwszy raz zostało zrealizowane w 2020 roku i będzie powtarzane co roku przez 5 lat. Wybrane wyniki pierwszej edycji badania dostępne są TUTAJ.

Tak o badaniu satysfakcji ze współpracy pracowników PW mówił w zeszłym roku prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, Prorektor ds. Ogólnych PW:

 

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.