Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Ewaluacja śródokresowa programu IDUB na PW

Po przeanalizowaniu raportu samooceny oraz wizytacji ekspertów, Politechnika Warszawska otrzymała pozytywną ocenę.

Zdjęcie przedstawiające mur.

Ewaluacji śródokresowej, przeprowadzonej w drugiej połowie 2023 r., poddano 10 uczelni będących laureatami pierwszego konkursu IDUB. Zespół ekspertów ocenił wszystkie uczelnie pozytywnie. 

„Podczas śródokresowej ewaluacji IDUB zespół zaobserwował proces zmian na polskich uczelniach badawczych. Celem programu doskonałości jest stymulowanie niewielkiej liczby polskich uniwersytetów tak, aby mogły konkurować z najlepszymi europejskimi uniwersytetami intensywnie zajmującymi się badaniami. Zespół dostrzega również wysiłki Polski mające na celu zachęcanie, poprzez równoległe mechanizmy, do doskonalenia uczelni regionalnych i uczelni zawodowych.” - fragment listu zespołu ekspertów do Ministra Nauki.

Źródło: gov.pl