Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

IV Seminarium naukowe POB Technologie Materiałowe

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, będącym okazją do poznania tematyki badawczej oraz dotychczasowych osiągnięć laureatów konkursów POB Technologie Materiałowe. Podczas spotkania online beneficjenci zaprezentują tematykę swoich projektów badawczych oraz efekty jakie udało im się osiągnąć. 

Zdjęcie przedstawia mikroskop

Termin wydarzenia online:

20.05.2024 r. (poniedziałek) godz.: 09:00 – 13:00

Link do wydarzenia >>>

PROGRAM SEMINARIUM

Sesja nr 1

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

09:00

Wykład zamawiany

prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki

What's really preventing the energy harvesting technologies from taking off?

09:30

mgr inż. Adam Olczak

(dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, profesor uczelni)

Topnienie palladu – analiza metodą czasowo-rozdzielczej ultraszybkiej dyfrakcji rentgenowskiej

09:45

dr inż. Piotr Bartkowski

Struktura umożliwiająca programowalną zmianę kształtu do zastosowań w robotyce miękkiej

Sesja nr 2

przewodniczący: dr hab. inż. Wojciech Presz, profesor uczelni

10:00

dr hab. inż. Piotr Bujak, profesor uczelni

Koloidalne nanokryształy stopowe Ag-In-Zn-S jako fotokatalizatory reakcji redukcji furfuralu

10:15

mgr inż. Mark Fedorov

(dr hab. inż. Jan Wróbel)

Modelling of phase stability of bcc and fcc high entropy alloys in Fe-Cr-Mn-Ni system: from DFT to CALPHAD

10:30

dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni

Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkoksysilanów

10:45

mgr inż. Jakub S. Cyniak

(dr hab. inż. Artur Kasprzak)

W grupie jaśniej! Zielona synteza materiałów poliaromatycznych wykazujących efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją i ich zastosowanie w roli receptorów molekularnych

Sesja nr 3

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

11:00

inż. Jan Adamek

(prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński)

Wydajne emitery TADF oparte na nowych elektronoakceptorowych rdzeniach boracyklicznych i ich zastosowanie w diodach OLED.

11:15

dr inż. Paulina Marek-Urban

(dr hab. inż. Krzysztof Durka)

Efektywne trypletowe fotouczulacze oparte na związkach boroorganicznych o architekturze spiro osadzone na podłożu stałym do zastosowań w fotokatalizie.

11:30

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

Innowacyjne kompozyty ceramiczne z fazą międzymetaliczną otrzymywane poprzez konsolidację mieszaniny proszków ceramicznych i pre-kompozytowego

11:45

inż. Karolina Wrochna

 (dr inż. Paulina Marek-Urban)

FOTOmat: Fotoaktywne włókniny generujące reaktywne formy tlenu do zastosowań w oczyszczaniu wody i fotoinaktywacji mikroorganizmów

Sesja nr 4

przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Plichta, profesor uczelni

12:00

Dorian Żarna

(dr inż. Bartosz Michalski)

Demonstrator urządzenia przeznaczonego do wytwarzania przyrostowego ekologicznych mas kompozytowych na bazie celulozy i polisacharydów

12:15

Julia Kosińska

(prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski)

Analiza możliwości zastosowania ekologicznych poroforów do kształtowania mikrostruktury katody wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego

12:30

Jakub Spała

(dr inż. Michał Remer)

Bidegradowalne kompozyty – Jakie mają szanse na rynku?

12:45

dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka

Nowoczesne hybrydowe katalizatory na bazie nanomateriałów węglowych i disiarczku molibdenu do reakcji wydzielania wodoru

13:00 zakończenie Seminarium