Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Projekt e-PIN Eksperci z PW dla Projektów Inżynieryjno-Naukowych w NICA

Seminarium podsumowuje drugi kwartał projektu „e-PIN Eksperci z PW dla Projektów Inżynieryjno-Naukowych w NICA”, kierowanego przez dr. hab. inż. Macieja Ławryńczuka, prof. uczelni z Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Data: 9 marca 2021 r., godz.: 13:00 – 14:30

Miejsce: online, MS Teams

Podczas prezentacji zostaną omówione zrealizowane prace w siedmiu obszarach zagadnień, z których składa się projekt:

  • Opracowywanie przewidywań modelowych dla zderzeń jądrowych przy energiach NICA oraz procesu ich rejestracji przez układy detekcyjne MPD.
  • Wsparcie monitorowania montażu aparatury badawczej przez EqDb (Equipment Database).
  • SCADA WinCC SIEMENS dla MPD.
  • ECS Experiment Control System dla NICA-MPD-PLATFORM.
  • Systemy Wsparcia dla MPD (Support Systems for MPD).
  • Elektroniczny podsystem mionowy MCORD.
  • Stabilizacja termiczna MPD.