Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Sciencepreneurs’ Club #2 „Rola IP w budowaniu wartości spin-off na przykładzie AMAZEMET”

Zapraszamy 13 czerwca o godz. 16 na drugie spotkanie Sciencepreneurs’ Club, który zrzesza przedsiębiorczych naukowców i innowatorów. Gościem specjalnym będzie Łukasz Żrodowski, Prezes Zarządzu Amazemet Sp. z o.o.

Łukasz Żrodowski

Zapisyhttps://forms.office.com/e/5udpHNygw7

Gdzie: Centrum Innowacji (d. CZIiTT), ul. Rektorska 4, sala 3.07

Łukasz Żrodowski jest wynalazcą oraz doktorantem na Politechnice Warszawskiej. Swoją akademicką karierę poświęcił technologiom druku 3D metalu oraz badaniu nowych materiałów do druku 3D. Jest prezesem oraz jednym ze współzałożycieli firmy AMAZEMET. Po zdobyciu tytułu zawodowego inżyniera na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w 2017 roku, kontynuuje tam studia doktoranckie. Jako ekspert w dziedzinie druku 3D, specjalizuje się w wytwarzaniu szkieł metalicznych za pomocą technologii LPBF. Jest twórcą ultradźwiękowego atomizera.

Łukasz Żrodowski to autor i współautor publikacji naukowych dotyczących druku 3D i inżynierii materiałowej. Obejmują one m.in. prace na temat badań nad mikrostrukturą i właściwościami materiałów uzyskanych metodą selektywnego topienia laserowego. Jego publikacje naukowe opisują zagadnienia ultrakrótkiego spiekania i wytwarzania elementów o skomplikowanym kształcie o strukturze amorficznej, a także traktują o nowym podejściu do amorfizacji stopów o niskiej zdolności do tworzenia szkła za pomocą selektywnego topienia laserowego oraz dotyczą wytwarzania przyrostowego stopów amorficznych metodą selektywnego stapiania laserowego. Był liderem projektu Diamentowy Grant „Przygotowanie in situ kompozytów na bazie szkieł metalicznych uzyskanych metodą selektywnego topienia proszków”.

Ma na swoim koncie wiele patentów i zgłoszeń patentowych na arenie międzynarodowej, w tym w USA, Chinach, Japonii, Korei i Europie. Są to między innymi patenty z obszarów druku 3D i technologii przyrostowych, inżynierii materiałowej i metalurgii, atomizacji ultradźwiękowej, inżynierii procesów oraz konstrukcji urządzeń do produkcji proszków metalicznych.

Spotkania Sciencepreneurs’ Club organizowane są w ramach realizacji Akceleratora PW. Jest to inicjatywa współfinansowana z programu IDUB.