Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium BioTech4Med "Inżynieria biomedyczna i biotechnologia w medycynie jutra"

Rada Naukowa Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia i inżynieria biomedyczna zaprasza do udziału w seminarium.

Data: 16 kwietnia 2021 r., godz.: 09:00 – 15:00

Miejsce: online, MS Teams

Agenda seminarium (.pdf, 323,64 kB)

Celem Seminarium BioTech4Med „Inżynieria biomedyczna i biotechnologia w medycynie jutra” jest prezentacja śródokresowych wyników projektów uzyskanych w ramach konkursów BIOTECHMED-1 i IDUB against COVID-19 oraz współfinasowanych ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza PW. Seminarium ma również na celu promowanie współpracy naukowców z obszarów biotechnologii i inżynierii biomedycznej prowadzącej do opracowania innowacyjnych technologii dla medycyny.