Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium online: CB POB Konwersja i magazynowanie energii

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym grantobiorcy konkursu Energytech-2 POB Konwersja i Magazynowanie Energii opowiedzą o rezultatach swoich badań. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2022 r. (środa) w godz. 8:50 – 16:00 na platformie MS Teams.  

fot. KFF Focus

Link do spotkania

Harmonogram spotkania:

  • 8:50-9:00 – rozpoczęcie seminarium – dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, przewodniczący POB KME
  • 9:00-11:00 -  sesja nr 1
  • 11:00-11:40 – przerwa
  • 11:40-13:40 – sesja nr 2
  • 13:40-14:20 – przerwa
  • 14:20-16:00 – sesja nr 3
  • 16:00 – zamknięcie seminarium

Na prezentację każdego z projektów zaplanowano 20 minut, z czego 12 minut na prezentację wyników przez kierownika projektu a 8 minut na pytania i dyskusję. 

Harmonogramy sesji: 

Sesja nr 1: 

9:00-9:20  dr inż. Michał Piszcz  Badanie korozji aluminiowego kolektora prądowego pracującego w elektrolitach do ogniw litowych i litowo jonowych 
9:20-9:40  dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni  Opracowanie elektrolitu polimerowego i procesu druku 3D do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych 
9:40-10:00  dr hab. inż. Maciej Dranka, prof. uczelni  Charakteryzacja strukturalna nowych klas soli heterocyklicznych do budowy bezpiecznych baterii z elektrolitem stałym o obniżonej zawartości fluoru 
10:00-10:20 

dr hab. inż. Grażyna Zofia Zukowska 

 

Krystaliczne solwaty soli litowych z dodatkiem cieczy jonowych– nowy typ stężonych elektrolitów do zastosowań w bateriach litowych 
10:20-10:40  dr inż. Marcin Poterała  Synteza elektrolitu polimerowego o przewodnictwie kationowym do zastosowań w ogniwach litowych 
10:40-11:00  dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni  Badania nad możliwością zwiększenia efektywności mikro-kanałowych wymienników ciepła produkowanych metodami przyrostowymi 

Sesja nr 2: 

11:40-12:00  dr inż. Piotr Darnowski  Analiza porównawcza układów energetycznych dedykowanych do niskoemisyjnej i wielkoskalowej produkcji wodoru 
12:00-12:20  dr inż. Piotr Mazgaj  Badania układów hybrydowych elektrowni jądrowych z wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi dedykowanych do produkcji wodoru i bilansowania sieci elektroenergetycznej z dużym udziałem energetyki odnawialnej 
12:20-12:40  mgr inż. Olaf Dybiński  Badanie wpływu zanieczyszczenia bioetanolu na wydajność ogniwa paliwowego MCFC przy zastosowaniu bezpośrednim w celu produkcji energii w skojarzeniu 
12:40-13:00  dr inż. Piotr Śpiewak  Wpływ defektów na wydajność cienkowarstwowych ogniw słonecznych opartych na Sb2Se3  
13:00-13:20  dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni  Analiza możliwości wzrostu produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji oraz dezintegracji substratów 
13:20-13:40  dr hab. inż. Marcin Kaczkan  Zastosowanie spektroskopii terahercowej w badaniu transportu ładunku w materiałach elektroaktywnych 

Sesja nr 3: 

14:20-14:40  dr inż. Sebastian Styński  Kompleksowy, modułowy system kondycjonowania jakości energii elektrycznej z magazynem energii dla sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia 
14:40-15:00  dr inż. Sebastian Topczewski  Optymalizacja zużycia energii bezzałogowego śmigłowca z napędem elektrycznym podczas wykonywania zadań startu, przelotu po zadanej trasie i lądowania (HELINERGY) 
15:00-15:20  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski, prof. uczelni  Zeroemisyjny moduł energii dla ultraszybkiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
15:20-15:40  prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński  Generator wysokoenergetycznych szybkozmiennych impulsów elektromagnetycznych 
15:40-16:00  dr inż. Mariusz Kłos  Wykorzystanie technik analizy sygnałowej w badaniu stanu technicznego ogniw galwanicznych