Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium online: CB POB Konwersja i magazynowanie energii - wyniki końcowe projektów ENERGYTECH-1

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym beneficjenci konkursu ENERGYTECH-1 (POB Konwersja i magazynowanie energii) przedstawią wyniki końcowe projektów. Spotkanie odbędzie się 1-2 grudnia 2022 na platformie MS Teams.

fot. KFF Focus

Link do spotkania >>>

Harmonogram prezentacji projektów:

1 grudnia 2022 r.

9:00-9:30 dr inż. Magdalena Zybert Podwójnie domieszkowane materiały katodowe typu NMC o wysokiej zawartości niklu do nowej generacji baterii litowo-jonowych
9:30-10:00 dr inż. Michał Rolak Opracowanie algorytmu dynamicznego przełączenia modułów w celu zwiększenia sprawności modułowego przekształtnika DC/DC dedykowanego do magazynów energii
10:00-10:30 dr inż. Tomasz Karol Pietrzak Nanomateriały typu NASICON-u oraz alludytu jako katody do baterii sodowych
10:30-11:00 dr inż. Adam Milczarek System wielopoziomowego zarządzania energią elektryczną w sieci inteligentnej Smart Grid bazujący na standaryzacji profilów urządzeń sieciowych
11:00-11:30 dr inż. Marcin Wołowicz  Technologia wysokosprawnego magazynowania energii z wykorzystaniem kawernowych magazynów gazu ziemnego
11:30-12:00 dr inż. Artur Małolepszy Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajności – prezentacja zostanie wygłoszona przez wykonawcę, mgr inż. Monikę Jałowiecką
13:00-13:30 dr inż. Adrian Chmielewski  Badania eksperymentalne oraz modelowanie z wykorzystaniem metod adaptacyjnych, analitycznych i uczących hybrydowych magazynów energii do zastosowań w układach napędowych pojazdów oraz urządzeniach generacji rozproszonej
13:30-14:00 dr inż. Arkadiusz Szczęśniak Opracowanie i badania elektrolizera opartego o stopione węglany (MCE)
14:00-14:30 dr inż. Łukasz Szabłowski Zastosowanie zaawansowanej analizy egzergetycznej do modelowania i oceny układów do magazynowania energii wykorzystujących sprężone powietrze
14:30-15:00 dr hab. inż. Aleksander Urbaniak  Defekty w perowskitowych ogniwach słonecznych
15:00-15:30 dr inż. Marek Królikowski Kompozytowe materiały zmiennofazowe PCM jako wydajne magazyny energii cieplnej: wytwarzanie, charakterystyka termofizyczna i modelowanie matematyczne
15:30-16:00 prof. dr hab. Lech M. Grzesiak Wysokowydajny układ sterowania synchronicznym silnikiem reluktancyjnym bazujący na sprzężeniu od wektora stanu z predykcją ograniczeń dla pojazdu elektrycznego
16:00-16:30 mgr inż. Tomasz Trzeciak Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych – elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium

2 grudnia 2022 r.

9:00-9:30 dr inż. Michał Struzik W kierunku ceramicznych baterii litowych: Li7La3Zr2O12 domieszkowany kationami metali przejściowych jako komponent ceramicznych elektrod
9:30-10:00 dr inż. Marek Pawłowski Badanie wpływu warstwy buforowej CdIn2S4 na wydajność cienkowarstwowych ogniw słonecznych CIGS
10:00-10:30 dr hab. inż. Piotr Łapka Badania możliwości zwiększenia efektywności generacji energii użytecznej w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy
10:30-11:00 dr hab. inż. Maciej Siekierski Szkliste elektrolity polimerowe dla średniotemperaturowych wodorowych ogniw paliwowych
11:00-11:30 dr inż. Marek Michalczuk Regulatory wielowątkowe dla systemów przekształcania energii w elektromobilności
13:00-13:30 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski Poszukiwanie nowych elektrolitów opartych o związki boru dla ogniw paliwowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
13:30-14:00 prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński Nowe materiały elektrodowe na bazie przewodzących MOF'ów i ich wykorzystanie w urządzeniach magazynujących energię
14:00-14:30 dr hab. inż. Marek Jasiński Przekształtnikowy moduł mocy do uniwersalnego (AC-DC, DC-AC, DC-DC) w pełni modułowego systemu przekształcania energii wykorzystującego najnowsze technologie szeroko-przerwowych łączników mocy (SiC/GaN) oraz komunikacyjnych (5G/6G)
14:30-15:00 dr hab. inż. Piotr Krawczyk Określenie wpływu zastosowania zaawansowanych układów skraplania powietrza na stopień recyrkulacji chłodu oraz sprawność magazynowania energii w technologii LAES
15:00-15:30 dr hab. inż. Jan Kindracki Badania eksperymentalne i modelowanie wielkości komórki detonacji mieszanin biogazów z powietrzem przy użyciu metod uczenia maszynowego
15:30-16:00 dr hab. inż. Sylwester Robak Skoordynowane sterowanie elementów systemu elektroenergetycznego w celu przeciwdziałania awariom systemu elektroenergetycznego po wystąpieniu ekstremalnych zakłóceń
16:00-16:30 dr inż. Maciej Marczewski Wytworzenie i charakteryzacja kompozytowych materiałów anodowych metodą MPCVD do zastosowań w ogniwach lit-siarka