Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium online: CB POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka

Zapraszamy do udziału w trzydniowym seminarium online, organizowanym przez Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztucznej Inteligencji i Robotyki. Podczas spotkań laureaci konkursów na granty badawcze SzIR-1, SzIR-2 i SzIR-3 zaprezentują swoje projekty.

Zdjęcie przedstawiające robota.

Link do spotkania >>>

Harmonogram prezentacji projektów:

14 marca 2023 r.

15:00:00 Kierownik POB SzIR prof. Cezary Zieliński - rozpoczęcie pierwszego dnia seminarium
15:10:00 Karolina Krzykowska-Piotrowska SzIR-2 Nawigacja, pozycjonowanie i komunikacja bezprzewodowa robota kompana w warunkach zewnętrznych
15:30:00 Marcin Luckner SzIR-2 Automatyczna selekcja cech w zadaniu lokalizacji wewnątrzbudynkowej
15:50:00 Krzysztof Perlicki SzIR-3 Quasi autonomiczny i mobilny system teleinformatyczny do wspomagania leczenia uzależnienia od alkoholu
16:10:00 Paweł Malczyk SzIR-2 Efektywne niebezpośrednie metody sterowania optymalnego układami wieloconowymi
16:30:00 Maciej Grzenda SzIR-1 Metody uczenia maszynowego dedykowane dla niepełnych strumieni danych
16:50:00 Anna Wróblewska SzIR-2 Transfer zbioru danych: Skuteczność abstrakcji danych i jakość modelowania danych 
17:10:00 Igor Korobiichuk SzIR-1  Badanie wpływu zjawiska przenikliwego promieniowania akustycznego na właściwości funkcjonalne systemów pomiarowych, przeznaczonych do zastosowań robotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem robotów towarzyszących człowiekowi
17:30:00 Maria Ganzha SzIR-3 Uczenie federowane dla niezbalansowanych danych

15 marca 2023 r.

15:00:00 Kierownik POB SzIR prof. Cezary Zieliński - rozpoczęcie drugiego dnia seminarium
15:10:00 Artur Janicki SzIR-2 Terabot – system dialogowy do terapii poznawczo-behawioralnej
15:30:00 Marek Wojtyra SzIR-3 Predykcyjne metody generowania optymalnych trajektorii złączowych dla robotów redundantnych 
15:50:00 Jan Maciej Kościelny SzIR-1 Metody wnioskowania odpornego dla diagnostycznych systemów doradczych
16:10:00 Tomasz Leś SzIR-2 Rozwój metod uczenia maszynowego do wspomagania diagnostyki medycznej
16:30:00 Paweł Zawistowski SzIR-2 Opracowanie nowych metod generowania wrogich ataków na głębokie sieci neuronowe z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych
16:50:00 Paweł Wawrzyński SzIR-2 Rekurencyjne sieci neuronowe do przetwarzania danych sekwencyjnych i grafowych
17:10:00 Wojciech Dudek SzIR-3 Bezpieczne zarządzanie przerywalnymi zadaniami robotów w zmiennym środowisku
17:30:00 Krystian Radlak SzIR-3 Opracowanie nowych metod uczenia ciągłego dla problemu detekcji obiektów

16 marca 2023 r.

15:00:00 Kierownik POB SzIR prof. Cezary Zieliński - rozpoczęcie trzeciego dnia seminarium
15:10:00 Agnieszka Jastrzębska SzIR-1 Kognitywne przeszukiwanie i mapowanie nieustrukturalizowanych oraz częściowo ustrukturalizowanych danych temporalnych 
15:30:00 Anna Ostaszewska-Liżewska SzIR-3 Zrobotyzowane stanowisko do wyznaczania  kluczowych parametrów interfejsów człowiek-maszyna  wykorzystujących technologię eyetrackingu
15:50:00  Dorota Zawieska SzIR-2 Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych  pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia
16:10:00 Wojciech Szynkiewicz SzIR-1 Patrz i ucz się: Zdobywanie umiejętności przez robota-kompana na podstawie demonstracji zadania
16:30:00 Robert Nowak SzIR-1 Konwersja sygnału elektrycznego na sekwencję symboli używając okna o zmiennej szerokości i algorytmów klasyfikacji
16:50:00 Roman Szewczyk SzIR-1 Sensor magnetomechaniczny do pomiaru małych sił, przeznaczony do zastosowań robotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem robotów towarzyszących i współpracujących z człowiekiem
17:10:00 Piotr Bilski SzIR-2 Detekcja i lokalizacja ruchomych źródeł dźwięku za pomocą matrycy mikrofonowej i algorytmów  uczenia maszynowego oraz predykcji