Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium online: wyniki badania satysfakcji ze współpracy

Zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w seminarium, na którym zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji „Badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi – pracownicy administracji Politechniki Warszawskiej”.

Zdjęcie przedstawia rozmawiających mężczyzn.

Data: 30 maja (poniedziałek) w godz. 14.00 – 15.00

Miejsce: online, MS Teams Nagranie ze spotkania (kliknij)

Zapraszamy także do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym dot. współpracy pracowników Politechniki Warszawskiej. Celem rozmowy jest identyfikacja działań, które mogą przyczynić się do usprawnienia współpracy między pracownikami Politechniki Warszawskiej. 

Wywiady odbędą się w formule online w dwóch terminach do wyboru:

  • 10 czerwca 2022 r. (piątek) w  godz. 10:00-11:30
  • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 14:00-15:30.

W każdym wywiadzie weźmie udział 6-8 pracowników PW. Aby zgłosić chęć udziału w wywiadzie grupowym, należy wypełnić formularz online: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/625564?lang=pl