Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium oraz wystawa jaki.KAMPUS.PW

Kampus Politechniki Warszawskiej, czyli jaki? Zapraszamy na wydarzenie inaugurujące prace nad strategią rozwoju kampusu Politechniki Warszawskiej.

Gmach Główny PW

Trzyczęściowa ekspozycja opowiada o momentach przełomowych w rozwoju, przedstawia sytuację obecną, oraz zachęca do dyskusji o możliwościach przekształceń przestrzennych kampusu Politechniki Warszawskiej.

Wystawa jest punktem wyjścia do rozmowy, na ile kampus Politechniki odpowiada na złożone uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, historyczno-kulturowe, planistyczne, prawne i środowiskowe. Co wynika z faktu, że od samych początków kampus jest ściśle związany z miastem – tkanką i rytmem życia Warszawy? Jak wygląda i jak funkcjonuje dzisiaj? A także jak daleko chcemy i możemy sięgać, wyobrażając sobie przyszłość kampusu Politechniki?

Dlatego wystawie towarzyszy otwarte seminarium z udziałem ekspertów zajmujących się zagadnieniami rozwoju kampusów akademickich w Polsce i za granicą. Dyskusja będzie podzielona na dwie części: aspiracje (rozmowa o trendach i dobrych wzorcach rozwoju kampusów akademickich na świecie) oraz działania (dyskusja o aktualnych działaniach inwestycyjnych i planistycznych na rzecz kampusu Politechniki Warszawskiej).

Pomiędzy panelami dyskusyjnymi odbędzie się oprowadzanie po wystawie. Sama wystawa będzie dostępna w Dużej Auli od 14 do 17 listopada.

Program:

  • godz. 14.00 – otwarcie
  • godz. 14.15 – aspiracje – panel dyskusyjny
  • godz. 15.00 – oprowadzanie po wystawie i poczęstunek
  • godz. 15.45 – działania – panel dyskusyjny
  • godz. 16.30 – podsumowanie

Wydarzenie odbywa się w ramach Dnia PW 2023 i finansowane jest ze środków programu IDUB.