Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium uczelniane: Europejska Ewaluacja Instytucjonalna Politechniki Warszawskiej

Spotkanie odbędzie się w 16 marca 2023 r. o godz. 16.15 w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

Zdjęcie przedstawia zewnętrzną część Placu Politechniki.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) Politechnika Warszawska zobowiązała się do przeprowadzenia międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej. Ewaluacja ta zostanie przeprowadzona w ramach Institutional Evaluation Programme (IEP), oferowanego jako niezależna usługa Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), którego Politechnika Warszawska jest członkiem. 

Jednym z istotnych elementów przygotowania do ewaluacji jest szeroka dyskusja na forum Uczelni, poświęcona zagadnieniom podlegającym ocenie zespołu oceniającego. Seminarium uczelniane ma być jednym z elementów tej dyskusji. Zostaną na nim przedyskutowane główne wnioski wynikające z raportu samooceny oraz zostanie przedstawiony program działań prowadzonych w ramach ewaluacji. 

Więcej informacji na stronie csz.pw.edu.pl.