Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium w ramach cyklu "Nowoczesne metody zarządzania na uczelni"

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie dla pracowników Politechniki Warszawskiej - Seminarium w ramach cyklu "Nowoczesne metody zarządzania na uczelni", które odbędzie się 26 października (wtorek) w godz. 15:00 – 16.30 na platformie MS Teams.

Podczas spotkania dr hab. Justyna Maciąg, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, poprowadzi wykład pt. "Budowanie gotowości do zmiany w podejściu procesowym”.

Link do spotkania >>>

Plakat wydarzenia

Dr hab. Justyna Maciąg, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest badaczką, wykładowczynią, konsultantką i facylitatorem. Jej zainteresowania oscylują wokół zmian organizacyjnych, technicznych i kulturowych wywołanych wdrażaniem lean management, zarządzania jakością oraz innych procesowych koncepcji zarządzania. Koordynuje działanie ogólnopolskiej sieci Lean Higher Education Poland jako członek Komitetu Sterującego LeanHE. Autorka książek „Lean Culture in Higher Education – Towards Continuous Improvement”, Palgrave Macmillan 2019 oraz “Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych” wyd. Poltex (free e-book). W 2021 roku ukazała się książka "Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych.", której jest współautorką. Zarejestrowała znak towarowy LCMQ® (Lean Culture Maturity Questionnaire).