Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Spotkanie POB HEP na temat Electron-Ion Collider

Centrum Badawcze POB HEP zaprasza zainteresowanych na spotkanie dotyczące możliwości włączenia się grup badawczych z Politechniki Warszawskiej w prace związane z budową Electron-Ion Collider. 

Data: 20 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 15:00 - 16:30

Miejsce: online, MS Teams

Electron-Ion Collider (EIC) to projekt budowy w Brookhaven National Laboratory w USA nowego akcelerator cząstek oraz związanej z nim infrastruktury naukowej i eksperymentalnej. EIC umożliwi badania wysokoenergetycznych zderzeń elektronów (w tym spolaryzowanych) z jądrami atomowymi, aby uzyskać precyzyjne informacje o wewnętrznej strukturze otaczającej nas materii. Budowa EIC ma rozpocząć się w 2024 r., a pierwsze dane z reakcji w EIC są spodziewane na początku przyszłej dekady.

Podczas seminarium zostaną krótko przedstawione cele fizyczne EIC, harmonogram realizacji oraz status tego projektu, włączając w to przygotowania pierwszego detektora dla EIC: Electron-Proton/Ion Collider Experiment (EPIC).