Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Sprawna uczelnia – spotkanie dla społeczności PW

Zapraszamy na spotkanie dla członków społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Politechnika Warszawska, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 14.00 – 15.30 na platformie MS Teams. 

Zapraszamy na spotkanie!

Na spotkaniu przedstawimy Państwu postęp prac realizowanych w ramach programu SPRAWNA UCZELNIA, m.in.:

  • założenia modernizacji systemu wsparcia przygotowywania i realizacji projektów badawczych,
  • założenia wprowadzenia narzędzi zarządzania strategicznego,
  • założenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej,
  • wyniki badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi (nauczyciele akademiccy) – pracownicy administracji przeprowadzonego w grudniu 2020 r.

Link do spotkania >>>

Więcej informacji o Programie SPRAWNA UCZELNIA >>>