Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Uczelniane seminarium online: POB Sztuczna inteligencja i robotyka - SzIR-1 i SzIR-2

Zapraszamy do udziału w trzydniowym seminarium online, organizowanym przez Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztucznej Inteligencji i Robotyki. Podczas spotkań laureaci konkursów na granty badawcze SzIR-1 i SzIR-2 zaprezentują swoje projekty.

Zdjęcie przedstawiające roboty.

Data: 16 - 18 lutego 2021 r., od godziny 14:00, pierwsza prelekcja o 14:10

Miejsce: online, MS Teams 

Harmonogram:

Termin Prelegent Konkurs Tytuł projektu
16.02.2022 14:10 Jacek Komorowski SzIR-1 Metody wyznaczania globalnych deskryptorów do celów rozpoznawania miejsc na podstawie danych z wielomodalnego zestawu sensorów.
16.02.2022 14:30 Marcin Iwanowski SzIR-1 Powiedz mi, co widzisz
16.02.2022 14:50 Jordi Mongay Batalla SzIR-1 Konwergencja Sztucznej Inteligencji i Zarządzania Siecią w sieciach 6G
16.02.2022 15:10 Tomasz Leś SzIR-2 Rozwój metod uczenia maszynowego do wspomagania diagnostyki medycznej
16.02.2022 16:00 Agnieszka Jastrzębska SzIR-1 Kognitywne przeszukiwanie i mapowanie nieustrukturalizowanych oraz częściowo ustrukturalizowanych danych temporalnych 
16.02.2022 16:20 Paweł Malczyk SzIR-2 Efektywne niebezpośrednie metody sterowania optymalnego układami wieloczłonowymi
16.02.2022 16:40 Wojciech Szynkiewicz SzIR-1 Patrz i ucz się: Zdobywanie umiejętności przez robota-kompana na podstawie demonstracji zadania
16.02.2022 17:00 Paweł Zawistowski SzIR-2 Opracowanie nowych metod generowania wrogich ataków na głębokie sieci neuronowe z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

 

17.02.2022 14:10 Marcin Luckner SzIR-2 Automatyczna selekcja cech w zadaniu lokalizacji wewnątrzbudynkowej
17.02.2022 14:30 Anna Wróblewska SzIR-2 Transfer zbioru danych: Skuteczność abstrakcji danych i jakość modelowania danych 
17.02.2022 14:50 Artur Janicki SzIR-2 Terabot – system dialogowy do terapii poznawczo-behawioralnej
17.02.2022 15:10 Robert Nowak SzIR-1 Konwersja sygnału elektrycznego na sekwencję symboli używając okna o zmiennej szerokości i algorytmów klasyfikacji
17.02.2022 16:00 Paweł Wawrzyński SzIR-2 Rekurencyjne sieci neuronowe do przetwarzania danych sekwencyjnych i grafowych
17.02.2022 16:20 Jan Maciej Kościelny SzIR-1 Metody wnioskowania odpornego dla diagnostycznych systemów doradczych
17.02.2022 16:40 Igor Korobiichuk SzIR-1 Badanie wpływu zjawiska przenikliwego promieniowania akustycznego na właściwości funkcjonalne systemów pomiarowych, przeznaczonych do zastosowań robotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem robotów towarzyszących człowiekowi
17.02.2022 17:00 Piotr Bilski SzIR-2 Detekcja i lokalizacja ruchomych źródeł dźwięku za pomocą matrycy mikrofonowej i algorytmów uczenia maszynowego oraz predykcji

 

18.02.2022 14:10 Tomasz Trzciński SzIR-1 Binarne reprezentacje danych i ich wykorzystanie w uczeniu ciągłym.
18.02.2022 14:30 Roman Szewczyk SzIR-1 Sensor magnetomechaniczny do pomiaru małych sił, przeznaczony do zastosowań robotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem robotów towarzyszących i współpracujących z człowiekiem
18.02.2022 14:50  Dorota Zawieska SzIR-2 Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych  pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia
18.02.2022 15:10 Maciej Grzenda SzIR-1 Metody uczenia maszynowego dedykowane dla niepełnych strumieni danych