Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Uczelniane seminarium online: Zarządzanie procesowe w Politechnice Warszawskiej

Czym jest zarządzanie procesowe i dlaczego jest tak ważne z perspektywy Politechniki Warszawskiej oraz jakie może przynieść korzyści dowiecie się Państwo uczestnicząc w seminarium, na które serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Data: 18 lutego 2021, czwartek 14:00

Miejsce: online, MS Teams (kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania)

W 2020 r. swoje prace rozpoczął Zespół zarządzania procesowego, powołany przez kierownika Zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” prof. dr hab. inż. Małgorzatę Lewandowską.  Zespół tworzą eksperci, którzy dysponują wiedzą jak i doświadczeniem w obszarze zarządzania procesowego i są aktywnymi pracownikami Politechniki Warszawskiej. Do głównych zadań zespołu należy, przede wszystkim opracowanie mapy procesów administracyjnych występujących w Politechnice Warszawskiej, dokonanie niezależnego przeglądu stosownych obecnie procesów administracyjnych oraz przygotowanie propozycji ich optymalizacji. Jednocześnie działania zespołu związane z zmapowaniem i opisaniem istniejących procesów są niezbędne do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Decyzja nr 1/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Warszawskiej systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją). Wdrożenie rozwiązań, jak również optymalizacja procesów administracyjnych są działaniami, które mają w zdecydowany sposób usprawnić prace w uczelni badawczej.

Seminarium poprowadzą:

  • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju PW
  • dr Katarzyna Modrzejewska – Członkini Zespołu Zarządzającego IDUB 
  • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska – Przewodnicząca zespołu zarządzania procesowego