Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Webinarium z ekspertem z Urzędu Patentowego

Zapraszamy do udziału w webinarium nt. ustalania stanu techniki. Wydarzenie odbędzie się 18 kwietnia o godz. 10:00. Wydarzenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników PW.

Logo

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną dostępną dla wszystkich poprzez link do transmisji oraz warsztatową, na którą obowiązują zapisy.

Raport z ustalania stanu techniki stał się dokumentem wymaganym we wnioskach o dofinansowanie instytucji finansujących. Umiejętność ustalania stanu techniki w bazach danych to jedno z narzędzi współczesnego naukowca, pomagające weryfikować istniejące rozwiązania techniczne z danej dziedziny. Oprócz rzecznika patentowego, może je przeprowadzić i skomentować sam naukowiec.

Na warsztacie zostaną przedstawione podstawowe narzędzia wyszukiwania danych w najbardziej wiarygodnych bazach danych, słowa klucze oraz umiejętność ich krzyżowania z klasyfikacją patentową stosowaną do opisywania wynalazków.

Spotkanie poprowadzi Paweł Biały, Naczelnik Wydziału Mechaniki w Urzędzie Patentowym RP.

Webinarium związane jest z realizacją programu Patent PW.

Więcej informacji >>>