Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

III edycja badania satysfakcji pracowników PW

[Aktualizacja: Ankietę można wypełnić do 3 marca] Celem badania jest diagnoza poziomu satysfakcji z pracy na Uczelni oraz ze współpracy między pracownikami PW.  

Grafika zawierająca podstawowe informacje dot. badania.

Poziom satysfakcji z pracy na PW w 2021 r. wyniósł 76,9%. Poziom obustronnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW w tym samym roku osiągnął 63,9% w obszarze naukowo-badawczym oraz 76,2% w obszarze kształcenia. Dział Badań i Analiz realizuje właśnie trzecią edycję „Badania obopólnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW”, w ramach którego pracownicy PW ponownie proszeni są o ocenę różnych aspektów pracy i współpracy na PW. Badanie realizowane jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu zostaną wysłane na adresy mailowe pracowników PW 3 lutego 2023 r. Jeśli pracownik nie otrzyma zaproszenia, może zgłosić chęć udziału w badaniu na adres: badania.cziitt@pw.edu.pl

Zapoznaj się z wybranymi wynikami zeszłorocznej edycji badania (aby uzyskać dostęp do materiałów należy zalogować się z wykorzystaniem danych swojego uczelnianego konta MS Teams):