Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Informacja to potęga

Kto ma informację, ten może skutecznie zarządzać teleinformatycznym systemem, w tym także transportowym. Z takiego założenia wyszli politechniczni naukowcy, którzy w ramach grantu BEYOND POB rozwijają autorskie metody szacowania jakości informacji na bazie modelowania niepewności. Realizowany projekt łączy ze sobą specjalistów z dziedziny transportu, informatyki i telekomunikacji.

Zdjęcie przedstawia pojazdy na autostradzie.

fot. pixabay

Model niepewności składa się z wielu wymiarów. W swoim projekcie naukowcy z PW oparli się na wytycznych programu MITIQ (Massachusetts Institute of Technology Information Quality Program), gdzie opisano ich nawet 16. – Modelowanie niepewności, które opisuje elementy zależne i niezależne, rozbiliśmy na 2 warstwy: warstwę współczynników i wymiarów – mówi dr inż. Marek Stawowy z Wydziału Transportu PW, kierownik projektu. – Co istotne, każdy współczynnik może występować w wielu wymiarach. Model jest ogólny, a wymiary wybiera się w zależności od tego do czego go wykorzystujemy – dodaje.

Informacje mogą być przesyłane różnymi drogami. Stany informacji (generowanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie, udostępnianie oraz interpretacja) i wymiary jakości umożliwiają powstanie bardziej skomplikowanego, uniwersalnego modelu. – Model można w nieskończoność rozwijać. Przykładem na jego wykorzystanie jest działalność giełdy, np. wartość złotego zmienia się, a model pozwala dowiedzieć się z czego to wynika lub system umożliwia znalezienie luki w modelu, czyli nie wiemy co na to wpłynęło, brakuje nam jakiegoś elementu i powinniśmy zastanowić się co nim jest, a następnie rozbudować model o ten brakujący element – wyjaśnia dr inż. Stawowy.

W kolejnym etapie prac, wykorzystując stworzony model niepewności, naukowcy planują zastosować samouczącą się sieć neuronową do wykrywania najsłabszych składników przykładowego transportowego systemu teleinformatycznego. – Musimy przygotować dane, które pozwolą sieci uczyć się – mówi mgr inż. Tomasz Mrozek z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. – Dane będziemy pobierać m.in. z Google Maps.

– Zastosowanie technik modelowania niepewności z informacją zwrotną i wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwi poprawienie poziomu jakości informacji systemu za pośrednictwem poprawy jakości informacji najsłabszych elementów, a co za tym idzie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi dr inż. Stawowy.

 

Projekt „Modelowanie niepewności w zastosowaniu do zarządzaniu jakością informacji w teleinformatycznych systemach transportowych” jest finansowany z grantu BEYOND POB programu Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Skład zespołu badawczego:

dr inż. Marek Stawowy; dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni; mgr inż. Tomasz Mrozek