Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Innowacyjne zajęcia dydaktyczne z odnawialnych źródeł energii

Odpowiadając na zwiększające się zapotrzebowanie na praktyczną edukację z zakresu odnawialnych źródeł energii, w ramach grantu dydaktycznego uruchomiono unikatowe w skali uczelni laboratorium magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej w zgodzie z priorytetami proekologicznej infrastruktury technicznej.

Jedno ze stanowisk w laboratorium magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej

Jedno ze stanowisk w laboratorium magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej

Laboratorium, które mieści się na Kampusie Południowym, składa się z pięciu stanowisk:

  • Stanowisko badania paneli fotowoltaicznych, wyposażone m.in. w mechanizm nadążania za pozycją Słońca oraz w kamerę obrazującą stopień zachmurzenia.
  • Stanowisko badania układów konwersji i zarządzana energią, wyposażone w regulatory ładowania, mikrofalowniki oraz przekształtnik dwukierunkowy AC/DC o mocy 4kW. Zastosowane rozwiązanie umożliwia realizację dowolnych programów zarządzania energią, w tym opartych na sztucznej inteligencji.
  • Stanowisko badania magazynów energii i pakietów ogniw, prezentujące zarówno sposoby zarządzania ogniwami, jak i monitorowania ich kondycji
  • Stanowisko badania komponentów technologii magazynowania (baterie Li-ion i superkondensatory) służące do charakterystyki komercyjnych ogniw z wykorzystaniem metod stało- i zmiennoprądowych.
  • Stanowisko badania pomp ciepła pracujących w różnych trybach (woda-woda, woda-powietrze, powietrze-powietrze) umożliwiające bieżącą analizę danych.

Utworzone stanowiska, umożliwiają studentom przeprowadzanie różnorodnych i unikalnych eksperymentów. Zakres przygotowanych zajęć dydaktycznych umożliwia współpracę między różnymi wydziałami i obejmuje swoją tematyką m.in. fizykę ciała stałego, elektrochemię, elektroenergetykę, informatykę oraz automatykę i elektronikę.

– Głównym założeniem projektu było stworzenie interdyscyplinarnych zajęć, w tym przedmiotów obieralnych – mówi dr inż. Anna Kalbarczyk z Wydziału Fizyki PW. – Stworzyliśmy skrypty, zawierające propozycje ćwiczeń do wykonania na stanowiskach, ale nie zamykamy się na inne pomysły. Zakupiony sprzęt daje nam wiele możliwości do współpracy w projektach edukacyjnych i naukowych.

 

Skład zespołu realizującego grant dydaktyczny:
dr inż. Anna Kalbarczyk; dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. uczelni; inż. Przemysław Wacławik