Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Kolejne edycje konkursu STRATEG PW - Zrównoważony rozwój kampusu PW oraz Inteligentny kampus PW

Do 2 kwietnia br. można złożyć wnioski w dwóch edycjach konkursu STRATEG PW, którego celem jest wytworzenie i wdrożenie rozwiązań rozwojowych poprawiających efektywność funkcjonowania Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Regulaminy i wnioski konkursowe:

Efekty pierwszej edycji konkursu

W poprzedniej edycji konkursu do jego drugiego etapu, w którym wdrażana jest, przygotowana w pierwszym etapie, koncepcja, przeszły trzy projekty, w tym ten zakładający pozyskiwanie ciepła ze ścieków w celu ogrzewania politechnicznych budynków (więcej informacji >>>) oraz projekt, który może doprowadzić do sytuacji, w której Wydział Inżynierii Materiałowej PW będzie samowystarczalny energetycznie (więcej informacji >>>).