Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Laboratorium Monitoringu Przemieszczeń i Deformacji już działa!

Pracownia mieści się w sali 32A w Gmachu Głównym PW. Powstała z inicjatywy dwóch wydziałów: Geodezji i Kartografii oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Realizacja ich pomysłu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków IDUB (grant dydaktyczny).

Zdjęcie przedstawia osoby, które uczestniczyły w uroczystym otwarciu laboratorium.

Laboratorium zostało uroczyście otwarte pod koniec ubiegłego roku. W laboratorium znajduje się szereg czujników i systemów do badania przemieszczeń i deformacji, m.in. rozeta geodezyjna do badania deformacji powierzchni i model ściany z dyskretnymi czujnikami inklinometrycznymi.

Więcej o pracowni pisaliśmy w trakcie jej powstawania (kliknij).