Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Nauka w wirtualnej rzeczywistości

Wykorzystanie technologii VR w edukacji pozwala na rozwój kreatywności, wyobraźni przestrzennej, a także umożliwia pracę w zespole międzynarodowym w formie zdalnej. Bogatą paletę zastosowań VR w dydaktyce postanowił wykorzystać zespół pracowników z PW, tworząc Laboratorium Geoprzestrzennej Rzeczywistości Wirtualnej i Planowania w Rzeczywistości Rozszerzonej.

Zdjęcie studentów podczas zajęć z przedmiotu „Ukształtowanie przestrzeni publicznej”.

Studenci podczas zajęć z przedmiotu „Ukształtowanie przestrzeni publicznej”.

W ramach otrzymanego z programu IDUB grantu dydaktycznego zakupiono piętnaście gogli VR oraz jedną kamerę VR. Ze sprzętu mogą korzystać studenci na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Architektury.

– Projekt obejmuje realizację pięciu pilotażowych wdrożeń w dydaktyce – mówi  dr inż. Katarzyna Rędzińska, kierownik projektu. – Pierwsze dwa już za nami, ale realizujemy również dodatkowe, wcześniej nieprzewidziane pomysły – dodaje.

W semestrze zimowym studenci kierunku gospodarka przestrzenna, w ramach zajęć prowadzonych przez dr inż. Agnieszkę Wendland, opracowali kompleksowy projekt rewitalizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. W fazie końcowej projekt był modyfikowany z wykorzystaniem technik VR. Przy realizacji projektu studenci PW współpracowali ze studentami architektury krajobrazu z Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie (AUB).

Widok z pokoju wirtualnego podczas prezentacji trójwymiarowej makiety.

Widok z pokoju wirtualnego podczas prezentacji trójwymiarowej makiety.

Nauka poprzez grę i doświadczania

W ramach przedmiotu „Kartografia mobilna oraz Kartograficzne modele 3D”, prowadzonego przez dra hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni, studenci będą testować w wirtualnej rzeczywistości, opracowane w ramach ćwiczeń projektowych, modele kartograficzne. Wszystko to na zasadzie tworzenia gry.

Z kolei na przedmiocie „Kształtowanie krajobrazu”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni, zostanie wykorzystana kamera VR, która pozwala na uczestniczenie w wirtualnej wyciece po rzeczywistej przestrzeni, którą przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Takie rozwiązanie pozwala na wizję terenową bez wyjścia w teren. – W przyszłości chcemy wykorzystać nagranie z kamery VR do współpracy z AUB, tak abyśmy mieli wgląd do tej samej rzeczywistej przestrzeni – mówi dr Rędzińska.

Zakup gogli VR otworzył również nowe, wcześniej niezaplanowane możliwości. – Na przedmiocie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej” zaproponowałam wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, aby chętni studenci mogli doświadczyć, jak osoba niewidoma odbiera przestrzeń. Przy składaniu wniosku o grant nie miałam takiego planu, ale pomyślałam, że warto wykorzystać okazję i rozbudować wiedzę studentów, co pomoże im w przyszłości w projektowaniu – mówi dr Rędzińska. 

Obrona pracy inżynierskiej w Wirtualnej Rzeczywistości

Utworzenie Laboratorium ma przełożenie na świat rzeczywisty, nie tylko w formie realizowanych projektów. Dwóch studentów, uczestniczących w zajęciach „Ukształtowanie przestrzeni publicznej”, na początku lutego zaprezentowało swoje prace dyplomowe z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.  – Podczas obron Komisja miała założone gogle VR i fizycznie doświadczała zaprojektowanej przez studentów przestrzeni. Były to pierwsze tego typu obrony u nas na Wydziale – mówi dr Rędzińska, która recenzowała jedną z prac.

 

-

Projekt „Laboratorium Geoprzestrzennej Rzeczywistości Wirtualnej i Planowania w Rzeczywistości Rozszerzonej” jest finansowany w ramach grantu dydaktycznego programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza", który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Zespół realizujący projekt: dr inż. Katarzyna Rędzińska; prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek; dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni; dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni; dr inż. Agnieszka Wendland.