Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Naukowcy pracują nad zwiększeniem efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych

Tylko ze stosunkowo niewielkiej części promieniowania słonecznego padającego na ogniwa fotowoltaiczne produkowana jest energia. Reszta energii jest tracona głównie w postaci ciepła. Naukowcy z PW pracują nad materiałem o ujemnym współczynniku załamania, który nie tylko zredukuje nagrzewanie się ogniwa, ale również pozwoli na zwiększenie efektywności uzyskiwania energii.

Zdjęcie przedstawiające ogniwa fotowoltaiczne.

fot. pixabay

Zgodnie z przeprowadzonymi teoretycznymi badaniami wstępnymi, odpowiednio zaprojektowany metamateriał hiperboliczny może pełnić dla ogniwa fotowoltaicznego rolę filtra krawędziowego odbijającego promieniowanie podczerwone, które prowadzi do nagrzewania ogniwa i, w konsekwencji, do spadku jego sprawności energetycznej.

 – W naszym projekcie zarówno  dokonujemy pełnej symulacji parametrów elektrycznych  i optycznych, jak i weryfikujemy eksperymentalnie to założenie – mówi dr inż. Bartosz Fetliński, kierownik zespołu badawczego. – Tworzymy strukturę metamateriału hiperbolicznego złożonego z ultracienkich warstw, o grubości rzędu nanometrów. Tak stworzona struktura pozwoli m.in. na uzyskanie filtrów o bardzo ostrej krawędzi, bardzo dobrze filtrujących i mających możliwość uzyskania gwałtownego przejścia od transmisji do absorbcji lub odbicia – wyjaśnia dr Fetliński.

To właśnie te cechy metamateriałów hiperbolicznych skłoniły naukowców do zastosowania ich w panelach fotowoltaicznych w celu redukcji ich nagrzewania się, które to obniża sprawność ogniw i ogranicza efektywność uzyskiwania energii z promieniowania słonecznego.

– Energie fotonów promieniowania podczerwonego są mniejsze niż fotonów światła widzialnego i nie są w ogóle wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ale za to są absorbowane przez różne elementy modułu fotowoltaicznego – wyjaśnia dr Fetliński. – Nie ma z tego zysku energetycznego, za to mamy podgrzanie modułu. Jeśli założymy na module fotowoltaicznym taki filtr z metamateriału, przepuszczalność fotonów, z tego pożytecznego zakresu, jest dobra, a pozostałych, które podgrzewają, możemy się pozbyć – dodaje.

Czas próby

Weryfikacja eksperymentalna zamodelowanych struktur metamateriałowych jest realizowana przy współpracy z krajowymi ośrodkami badawczymi: Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz (IMiF) oraz Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IFPAN). Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prace zespołu badawczego wesprze prof. Robert Mroczyński, który za pomocą rozpylania magnetronowego jest wstanie wytworzyć część z warstw.

– Do tej pory metamateriały hiperboliczne nie były wykorzystywane w podobnym zastosowaniu, więc nasz projekt cechuje wysoka innowacyjność naukowa – mówi dr Fetliński. – W związku z tym w literaturze nie ma wiarygodnych charakterystyk tych materiałów, które mogłyby zostać użyte w naszym projekcie. Zdarza się tak, że właściwości są opisane w przypadku zastosowania jednej metody nakładania warstw, a nie ma już opisu przy zastosowaniu innej metody – wyjaśnia.

Obecnie finalizowany jest zakup podłóż, które odgrywają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu. Ich jakość wpływa na jednorodność wytwarzanych metamateriałów hiperbolicznych składających się z cienkich warstw wrażliwych na właściwości podłoża.

– Zaproponowane przez nas rozwiązanie charakteryzuje się prostotą koncepcyjno-implementacyjną oraz można je zastosować w dowolnych, komercyjnie dostępnych modułów PV, co stanowi o jego istotnej przewadze konkurencyjnej w stosunku do dotychczas proponowanych rozwiązań wymagających istotnych ingerencji w strukturę ogniwa czy modułu – mówi dr Fetliński.

-

Projekt „Zastosowanie metamateriału hiperbolicznego na potrzeby zwiększenia uzysku energetycznego modułów fotowoltaicznych ” jest finansowany z grantu badawczego Centrum Badawczego POB Technologie fotoniczne programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Skład zespołu badawczego:
dr inż. Bartosz Fetliński; dr inż. Bartosz Janaszek; mgr inż. Marcin Kieliszczyk; dr hab. inż. Robert Mroczyński, profesor uczelni