Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Nowa edycja konkursu na granty rektorskie dla kół naukowych

Do 30 września 2022 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski.

Zdjęcie przedstawia studentów w pracowni.

Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie nie mogą przekroczyć 30 tys. zł w ramach jednego projektu. Realizacja grantu musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2023 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami >>>