Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

PW wspiera poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie

Ruszył nabór wniosków do programu wspierającego obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić terytorium swojego kraju z powodu wojny oraz obywateli polskich, którzy zatrudnieni byli w jednostkach badawczych w Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej i musieli powrócić do kraju.

Zdjęcie flagi Ukrainy, fot. pixabay

Fot. pixabay

Regulamin i wniosek (kliknij)

W ramach programu jednostki PW mogą uzyskać środki finansowe na zatrudnienie nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupach naukowo-badawczej, naukowo-technicznej i inżynieryjno-technicznej, którzy z powodu wojny w Ukrainie nie mogą kontynuować swojej pracy w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Program został ogłoszony w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.