Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Pierwsza edycja konkursów Centrów Badawczych POB za nami

Fot. Focus

Fot. Focus

Podsumowanie

Wiosną tego roku Centra Badawcze POB ogłosiły pierwsze konkursy na granty badawcze, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Łącznie złożono 260 wniosków, których kierownicy wywodzą się z 15 Wydziałów i Cezamatu:

 • BIOTECHMED-1 (POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna)
  • złożono: 54
  • przyznano: 17
 • Technologie Materiałowe-1 (POB Technologie materiałowe)
  • złożono: 66
  • przyznano: 25
 • ENERGYTECH-1 (POB Konwersja i magazynowanie energii)
  • złożono: 54
  • przyznano: 25
 • FOTECH-1 (POB Technologie fotoniczne):
  • złożono: 22
  • przyznano: 15
 • FWEiTE-1 (POB Fizyka Wysokich energii i techniki eksperymentu)
  • złożono: 11
  • przyznano: 6
 • SzIR-1 (POB Sztuczna inteligencja i robotyka)
  • złożono: 23
  • przyznano: 11
 • CyberiADa-1 (POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych):
  • złożono: 30
  • przyznano: 11
Liczba wniosków złożonych i przyznanych w konkursie Centrów Badawczych POB (wykres).

Wśród konkursów, które cieszyły się największym zainteresowaniem, znalazł się konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1 organizowany w ramach POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna.

- Poziom naukowy wniosków oceniam jako bardzo wysoki – mówi profesor Zbigniew Brzózka, Przewodniczący Centrum Badawczego POB BIB. – Rada Naukowa POBu stanęła przed trudnym zadaniem wyboru wniosków, które ze względu na dostępne środki, mogłaby zarekomendować do finansowania. Do drugiego etapu oceny zakwalifikowano 26 wniosków, które uzyskały najlepszą ocenę merytoryczną, zaś w drugim etapie, obejmującym ustne prezentacje autorów wniosków oraz odpowiedziach na pytania ekspertów, ostatecznie wytypowano do finansowania 17 projektów – wyjaśnia profesor Brzózka.

Aktywność Wydziałów PW

Najaktywniejszym wydziałem był Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, który do pierwszej edycji konkursów Centrów Badawczych POB złożył aż 44 wnioski, z czego do finansowania Rady Naukowe POBów skierowały 22 (w tym względzie WEiTI również uzyskało najlepszy wynik). Równie aktywne były: Wydział Fizyki (36 złożonych wniosków), Wydział Chemiczny (34), Wydział Inżynierii Materiałowej (30).

Liczba wniosków złożonych i przyznanych w konkursie Centrów Badawczych POB - podział na wydziały (wykres).

- Pierwszy konkurs przyciągnął uwagę wielu znakomitych zespołów badawczych. Poziom zgłoszonych wniosków oceniam bardzo wysoko - mówi profesor Cezary Zieliński, Przewodniczący Centrum Badawczego POB Sztuczna inteligencja i robotyka. - Zainteresowanie konkursem znacznie przekroczyło nasze możliwości finansowe - przyznaje profesor.

Różnorodność

Konkursy POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna oraz POB Konwersja i magazynowanie energii przyciągnęły uwagę naukowców z najszerszego spektrum wydziałów. O granty badawcze zarówno w konkursie BIOTECHMED-1 (POB BIB), jak i w ENERGYTECH-1 (POB Energy), wnioskowało 9 wydziałów i CEZAMAT.

Liczba wniosków złożonych przez Wydziały i przyznanych w poszczególnych POBach.