Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Polska Konferencja Sztucznej Inteligencji na PW

Zapraszamy na jedno z największych w Polsce wydarzeń naukowo-biznesowych poświęconych Sztucznej Inteligencji, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2024 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Zdjęcie przedstawia budynek Wydziału MiNI PW.

Zapraszamy do udziału kadrę akademicką, doktorantów, ambitnych studentów oraz przedstawicieli biznesu realizujących badania/prace rozwojowe w obszarze Sztucznej Inteligencji.

Przedstawicieli środowiska naukowego zachęcamy do zgłaszania streszczeń (2-stronicowy abstrakt), bądź pełnych prac (4-6 stron). Przedstawicieli biznesu zachęcamy do zgłaszania jednostronicowych streszczeń projektów biznesowych.

Termin nadsyłania wszystkich rodzajów prac upływa 11 lutego 2024 r.

Nadesłane prace będą podlegały recenzji. Wszystkie zaakceptowane prace zostaną w trakcie konferencji zaprezentowane przez autorów w ramach sesji plakatowych, a wybrane prace zostaną dodatkowo zaprezentowane w formie wystąpień ustnych. Dodatkowo, autorzy najlepszych spośród zgłoszonych prac będą mieli szansę na złożenie ich rozszerzonych wersji do numerów specjalnych dedykowanych PP-RAI'2024, w czasopismach o międzynarodowym uznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz trybu zgłaszania dostępne są na stronie wydarzenia (kliknij).

Konferencja jest współfinansowana ze środków projektu IDUB.