Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Powstał fundusz venture capital Warsaw University of Technology Investment Factory

Działalność zaczyna WUT IF – pierwszy w Polsce fundusz venture capital założony przez uczelnię publiczną – Politechnikę Warszawską przy współudziale doświadczonego zespołu ekspertów. Fundusz powstał w ramach realizacji zadań programu IDUB.

Uroczysta inauguracja działalności funduszu odbyła się 31 stycznia na Politechnice Warszawskiej

Uroczysta inauguracja działalności funduszu odbyła się 31 stycznia na Politechnice Warszawskiej

Celem funduszu jest inwestowanie w spółki z sektora deep-tech tworzone przez zespoły wywodzące się z Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni. 

WUT IF wyróżnia ścisła współpraca z uczelniami pozwalająca na wczesny dostęp do innowacyjnych spółek, skupienie się na innowacjach technologicznych i badawczych (deep-tech) umożliwiających rozwijanie produktów z przewagą technologiczną oraz sieć kontaktów łącząca potrzeby inwestorów z ekspertyzą badawczą i technologiczną środowiska naukowego. Dzięki współpracy z Politechniką Warszawską WUT IF ma dostęp do zasobów akademickich: ekspertów PW, zespołów badawczych i unikalnej aparatury. Fundusz zapewnia także rzetelną ocenę potencjału technologii. Ponadto, WUT IF jako pierwszy w Polsce fundusz venture capital aktywnie promuje aspekty ESG (Environmental, Social, and Governance), będąc tzw. funduszem „light green”. 

Więcej informacji na stronie pw.edu.pl.