Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Pracowali nad zwiększeniem dokładności wyznaczania pozycji

Czy można zapobiec zakłóceniom sygnału, co wpływa na jakość wyznaczania pozycji m.in. samochodów autonomicznych? Nad tego typu rozwiązaniami pracowali naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie generatora sygnału Spirent GSS9000

Generator sygnału Spirent GSS9000

W ramach grantu BEYOND POB zespół badawczy pod kierownictwem dra inż. Dominika Próchniewicza z Wydziału Geodezji i Kartografii PW badał odporność algorytmów pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych GNSS na zakłócenia sygnału oraz analizował wpływ poszczególnych źródeł zakłóceń na jakość wyznaczenia pozycji, która jest wykorzystywana m.in. do sterowania maszynami i bezzałogowymi dronami, czy kontrolowania floty samochodów.

W projekcie została wykorzystana politechniczna infrastruktura badawcza, w tym odbiornik GNSS, który został zbudowany w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

 – Dzięki temu mieliśmy bezpośredni kontakt z twórcami odbiornika. Mogliśmy na bieżąco omawiać z nimi otrzymane wyniki oraz sugerować modyfikacje – mówi dr Próchniewicz.

Symulacje

Systemy nawigacji satelitarnej wysyłają sygnał z bardzo daleka – z 20 tys. km. Sam sygnał jest bardzo słaby. Jest on na tyle słaby, że bardzo łatwo jest go zakłócić innym sygnałem (zakłócenia intencjonalne). Sam sygnał również może ulegać odbiciom od różnych powierzchni i w ten sposób samozakłócać się.

Za pomocą generatora sygnału GNSS Spirent GSS9000, w warunkach laboratoryjnych zespół dr Próchniewicza symulował (symulacje komputerowe) dowolne warunki pomiarowe nawigacji satelitarnej i przesyłał te dane do odbiornika.

 – Symulator generuje sygnał pomiarowy symulując prawdziwe pomiary terenowe, ale w rzeczywistości odbiornik pozostaje nieruchomy w laboratorium. Podczas badań tworzyliśmy różne scenariusze pomiarowe i symulowaliśmy różne zjawiska. Następnie sprawdzaliśmy, jak odbiornik zachowa się w tych nietypowych sytuacjach i opracowywaliśmy metody, aby ostrzec użytkownika przed zagrożeniem – wyjaśnia dr Próchniewicz.

Projekt był wykonywany przy współpracy z zespołem naukowym Analizy Sygnałów Nawigacyjnych i Symulacji (NavSAS) z Departamentu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Turyńskiej.

 

Skład zespołu badawczego:
dr inż. Dominik Próchniewicz; mgr. inż. Maciej Grzymała, mgr inż. Kinga Węzka; dr inż. Krzysztof Siwiec