Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Rozpoczęliśmy projekt #AlumnatPW

Czy jako cywile jesteśmy gotowi na zagrożenie militarne? To temat pierwszej debaty z cyklu „Absolwenci w branży”. To równocześnie początek nowych inicjatyw Politechniki Warszawskiej pod nazwą #AlumnatPW, zacieśniających relacje między naszą Uczelnią a osobami, które skończyły tu studia. 

Zdjęcie debatujących osób.

Pierwsza debata z cyklu „Absolwenci w branży” odbyła się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW

#AlumnatPW to projekt koordynowany przez Biuro Karier PW i współfinansowany z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. Bo uczelnia, szczególnie ta aspirująca do miana konkurencyjnej na rynku europejskim i światowym, to społeczność. A społeczność ta nie może istnieć bez absolwentów, dobrych z nimi relacji i organizowania wspólnych inicjatyw. 

Pierwsza debata, organizowana w ramach programu #AlumnatPW, odbyła się 14 maja 2024 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. 

Została zorganizowana dzięki współpracy – Biura Karier PW, Wydziału SiMR, Klubu Absolwenta SiMR i Samorządem Studentów SiMR.

Podczas debaty padło wiele pytań, m.in. o przygotowanie społeczeństwa na sytuację kryzysową, gotowość przemysłu i struktur cywilnych na zagrożenie militarne, sposoby na lepsze zabezpieczenie w przypadku realnego zagrożenia. Asumptem do dyskusji był m.in. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 13 marca 2024 roku o przygotowaniu i zabezpieczeniu cywilów.

W debacie udział wzięli eksperci: Tadeusz Boruciński – Manager, Doradca Zarządu, WB Electronics S.A.; Maciej Ciżyński – Technical Support Manager Product & Homologation, Volvo Trucks Polska, absolwent Wydziału SIMR; Jacek Fink-Finowicki – Kierownik sprzedaży pojazdów pasażerskich, Siemens Mobility Sp. z o.o., absolwent Wydziału SIMR; mjr dr inż. Jarosław Kończak – Kierownik Biura Ekspertów, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej; Szymon Kostro – Project coordinator, Eneria CAT Polska, absolwent Wydziału SIMR.

Kontynuacja artykułu znajduje się na stronie pw.edu.pl.