Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Rozpoczęliśmy studia id

Za uczestnikami pierwsze spotkanie – ze sobą, władzami Uczelni i Radą Programową projektu

Zdjęcie grupowe uczestników studiów id oraz przedstawicieli władz PW i Rady Programowej

Pierwsze wspólne zdjęcie uczestników studiów id z przedstawicielami władz PW i Rady Programowej

Studia id to propozycja dla najlepszych kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad: matematycznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej, informatycznej i astronomicznej. Podczas rekrutacji wybierają oni kierunek, który chcą studiować, a dodatkowo mogą się zgłosić do programu, który umożliwia im podążanie indywidualną drogą. To znaczy, że mogą studiować szybciej, zdobywać wiedzę i umiejętności nie tylko w swoim głównym kierunku, ale bardzo wszechstronnie, korzystać z innowacyjnych form kształcenia czy już na początku nauki dołączać do zespołów badawczych. Uczestnicy programu otrzymują także stypendium, którego wysokość z każdym kolejnym rokiem się zwiększa.

– Chcemy, aby ludzie zobaczyli w takim podejściu do studiów wartość dodaną – nic im nie zabieramy, a dajemy dodatkowe możliwości – zaznacza dr inż. Adam Styk, kierownik studiów id.

Ta naukowa podróż odbywa się pod opieką tutora – nauczyciela akademickiego. Każdy uczestnik studiów id wybiera swojego mentora spośród kandydatur wskazanych przez Radę Programową, złożoną z naukowców z PW. Program jest finansowany ze środków realizowanego na PW projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Całość artykułu znajduje się na stronie pw.edu.pl.