Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Ruszył nabór do konkursu STRATEG PW

Termin składania wniosków o przyznanie finansowania w pierwszym etapie upływa 20 grudnia 2022 r.

Zdjęcie przedstawia kobietę stojącą przy biurku.

Tematyka zgłaszanych projektów w I edycji konkursu powinna dotyczyć wytworzenia i wdrożenia rozwiązań optymalizujących efektywność energetyczną Politechniki Warszawskiej.

Zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane w Politechnice Warszawskiej i wpisywać się w Strategiczne Pola Oddziaływań, zdefiniowane w Strategii PW do roku 2030.

Kierownikiem projektu, może być pracownik Politechniki Warszawskiej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczony do liczby N i posiadający doświadczenie w kierowaniu grantami uzyskanymi w drodze konkursów organizowanych przez zewnętrzne instytucje finansujące badania.

Szczegóły konkursu >>>