Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Staż zagraniczny w ramach „Najlepsi z najlepszych PW”

Wśród laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” znalazło się aż 4 pracowników CEZAMAT PW. Dzięki temu konkursowi dr inż. Patrycja Baranowska z Działu Biotechnologii Medycznej mogła wziąć udział w trzymiesięcznym stażu w Instytucie Bioinżynierii Katalonii (Institute for Bioengineering of Catalonia, IBEC) w grupie Nanobioengineering.

Dr inż. Patrycja Baranowska

Instytut Bioinżynierii Katalonii IBEC zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych i stosowanych w bioinżynierii i nanomedycynie, w których eksperci pracują m.in. nad regeneracją tkanek, biomechaniką, dynamiką molekularną, biomimetyką, dostarczaniem leków, narządami „na chipie” oraz migracją komórek.

Staż naukowy dr inż. Patrycji Baranowskiej dotyczy opracowania nowoczesnych systemów do badań komórkowych. Prace skupione są na stworzeniu modelu odwzorowującego barierę krew-mózg (blood-brain barrier-on-a-chip, BBB-on-chip) oraz jego integracji z biosensorami.

Źródło informacji: cezamat.pw.edu.pl.