Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Trzecia edycja konkursu Best Paper

Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2022 r.

Na zdjęciu widoczne są dłonie położone na klawiaturze laptopa.

Program adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Więcej informacji (regulamin, formularz) >>>