Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wkrótce wystartuje Program Mentoringu Projektowego PW

Celem Programu jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych, zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie poziomu realizacji projektów. Cel ten chcemy osiągać dzięki stworzonemu kanałowi komunikacji i współpracy pomiędzy doświadczonymi w realizacji projektów pracownikami Uczelni, zwanymi dalej „mentorami”, i pracownikami oraz doktorantami starającymi się o granty lub je realizującymi. 

Zdjęcie przedstawia mur.