Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wsłuchaj się w naukę

Logo podcastu

Podcast „Trzy kwadranse z badawczą”

Trzy kwadranse z badawczą to cykl rozmów z naukowcami Politechniki Warszawskiej o projektach naukowych realizowanych w ramach grantów badawczych, finansowanych w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Odcinek 1: Terahercowe obrazowanie tkanek nowotworowych

W pierwszym odcinku Darek Aksamit, fizyk medyczny z Wydziału Fizyki PW rozmawia z dr inż. Agnieszką Siemion (również z Wydziału Fizyki PW) o wykorzystywaniu właściwości spolaryzowanego oświetlenia i metody pola jasnego i pola ciemnego do terahercowego obrazowania fantomu tkanek zdrowych i zmienionych nowotworowo.

Odcinek 2: Jak związki boru mogą pomóc w odkażaniu powierzchni?

W drugim odcinku dr inż. Krzysztof Durka z Wydziału Chemicznego mówi o nowej koncepcji projektowania efektywnych fotouczulaczy, których główną rolą jest wytwarzanie reaktywnych form tlenu z docelowym zastosowaniem w procesach oczyszczania wody oraz w medycynie.

Odcinek 3: Jak przebiegają mechanizmy topnienia i krystalizacji?

W trzecim odcinku prof. Jerzy Antonowicz z Wydziału Fizyki mówi o badaniach nad doświadczalnym potwierdzeniem na występowanie przewidzianych teoretycznie zjawisk, takich jak inicjowane na defektach topnienie heterogeniczne oraz zachodzące homogenicznie w objętości kryształu zarodkowanie cieczy i parametry kinetyki.

Odcinek 4: Politechniczna symulacja rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

Czy poglądy polityczne mogą wpłynąć na tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa? A rodzaj zabudowy - osiedle domków lub blokowiska? Te i około 80 innych czynników bierze pod uwagę zespół badawczy projektu MARCO, który opracował metody symulacji rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Odcinek 5: Więcej (materiałów poddanych badaniom) za mniej (pieniędzy), czyli o atomizacji ultradźwiękowej

Rozmowa Dariusza Aksamita z doktorem Rafałem Wróblewskim, Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW o ultradźwiękowej atomizacji materiałów funkcjonalnych z przeznaczeniem do druku 3D.

Odcinek 6: Jak wygląda praca w CERN?

Grupa naukowców z Wydziału Fizyki PW prowadzi badania w ramach współpracy z eksperymentem NA61/SHINE znajdującym się w największym na świecie ośrodku badawczym fizyki jądrowej – CERN. Ośrodek zlokalizowany jest na granicy Szwajcarii i Francji pod Genewą. Eksperyment NA61/SHINE zrzesza fizyków z całego świata, ale bardzo duży wkład mają polskie zespoły badawcze, stanowiące aż 30% wszystkich grup.

Na czym polega ich praca? Co chcą osiągnąć? W jaki sposób otrzymali możliwość pracy w CERN? Co do tego wszystkiego mają 2 lecące komary?

Odcinek 7: Prąd ze ścieków?

Rozmowa Dariusza Aksamita z prof. Moniką Żubrowską-Sudoł z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Celem omawianego w podcaście projektu jest analiza możliwości zwiększenia produkcji energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków poprzez wykorzystanie procesów kofermentacji oraz dezintegracji substratów poddawanych fermentacji.