Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu ENERGYEDULAB

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 14 wniosków.

Zdjęcie przedstawia złączone dłonie.