Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu POSTDOC PW IV

Do finansowania skierowano 16 wniosków.

Zdjęcie przedstawia dłonie na klawiaturze.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.