Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów - nowy odcinek podcastu

Stosowane obecnie metody zapobiegania wystąpienia stanu hipotermii, bazujące na zwiększaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej, mogą powodować wystąpienie dyskomfortu termicznego u chirurgów i personelu medycznego. Naukowcy z PW prowadzą badania nową metodą lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne.

Logo podcastu

Projekt "Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów" jest finansowany w ramach realizowanego w PW programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Znalazł się w gronie laureatów konkursu na granty badawcze „BEYOND POB”.

Odcinek 12: Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Słuchaj odcinka tutaj: